Όπως κάθε οδηγός χρειάζεται άδεια για να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται άδεια. Ο χειριστής ενός συστήματος ασυρμάτου VHF που πλέει στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1 πρέπει είναι πιστοποιημένος σε ένα ελάχιστο πρότυπο. Αυτό είναι το GMDSS SRC (Πτυχίο Μικρής Εμβέλειας).

Όλα τα επόμενα κεφάλαια καλύπτουν τη θεωρία και την πρακτική για τον εξοπλισμό που χρειάζεται η Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1:

  • ασύρματος VHF (ασύρματος Πολύ Υψηλής Συχνότητας),
  • NAVTEX (Τηλεγραφία Σταθερής Ζώνης με Απευθείας Εκτύπωση),
  • EPIRB Θεσιδεικτικός Ραδιοφάρος Έκτακτης Ανάγκης),
  • SART (Αναμεταδότης Ραντάρ Έρευνας και Διάσωσης),
  • Τεχνική (παροχή ρεύματος στον παραπάνω εξοπλισμό).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM