Η πρόσβαση στις γνώσεις του SRC είναι περιορισμένη κι αυτό δε διευκολύνει την τακτική ανανέωσή τους -την ισόβεια μάθηση. Είναι πολύ σημαντικό να ανανεώνετε τις ικανότητές όσον αφορά το SRC, γιατί ατυχήματα στη θάλασσα συμβαινουν σπάνια. Αυτές οι γνώσεις και ικανότητες πρέπει να ανανεώνονται τακτικά για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών και του φορτίου (αν και δεν είναι νομική προϋπόθεση).

Έτσι ξεκινήσαμε τη δημιουργία ενός προγράμματος SRC χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εκμάθησης εξ αποστάσεων με τους εξής σκοπούς:

  • η πρόσβαση στο πρόγραμμα του SRC πρέπει να είναι δωρεάν,
  • το πρόγραμμα SRC πρέπει να περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια που να παρουσιάζουν τη χρήση συσκευών επικοινωνίας GMDSS (και να ενημερώνουν τον εκπαιδευόμενο για τον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας συσκευής),
  • το πρόγραμμα SRC πρέπει να περιλαμβάνει προσομοιώσεις συσκευών επικοινωνίας του GMDSS (βάζοντας τον εκπαιδευόμενο σε έναν ενεργητικό ρόλο -αντί να απαντά απλά ερωτήσεις, ο εκπαιδευόμενος ασκεί πρακτικά και επαληθεύει τις γνώσεις του σε έναν προσομοιωτή).

Το πρώτο μας πρόγραμμα ασχολήθηκε μόνο με τον ασύρματο VHF. Δημιουργήθηκε το 2005 και λεγόταν "πρόγραμμα για το VHF GMDSS". Αρχικά ήταν διαθέσιμο μόνο στη Σλοβενία. Ήταν τόσο διμοφιλές εκεί που μεταφράστηκε στα αγγλικά στα τέλη του 2005.

Λίγους μήνες μετά την έκδοσή του στα αγγλικά επιλέχθηκε ως ένα από τις εννέα καλύτερες πηγές εκμάθησης εξ αποστάσεως (επιλέχθηκε από 443 πηγές) στο διαγωνισμό "Οι αγαπημένες μου πηγές εκμάθησης εξ αποστάσεως" (16/6/2006 - πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “elearningeuropa.info”).

Εντωμεταξύ ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με σκοπό να αναβαθμίσει το πρόγραμμα VHF GMDSS σε πρόγραμμα για το SRC με μετάφραση σε οκτώ γλώσσες. Στις αρχές του 2006, υποβάλαμε αίτηση στο Πρόγραμμα Δράσης για την Επαγγελματική Κατάρτιση Leonardo da Vinci που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιλοτικά προγράμματα με 11 εταίρους από 9 χώρες. Τον Αύγουστο του 2006 το πρόγραμμα "EGMDSS" εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Το πρόγραμμα του SRC που θα παρακολουθήσετε είναι αποτέλεσμα τριετούς απασχόλησης της εταιρείας Spinaker d.o.o. Όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν κατά το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ κομμάτι του προγράμματος απασχολήθηκαν για 18 μήνες.

Το πρόγραμμα SRC αξιολογείται συνεχώς από επαγγελματίες. Είμαστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας για:

  • την προετοιμασία για τις εξετάσεις του SRC (Πιστοποιητικό Μικρής Εμβέλειας),
  • την ανανέωση των γνώσεών σας ή
  • την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του εξοπλισμού.


M.sc. Tomaž Gregorič

υπεύθυνος προγράμματος EGMDSS

διευθυντής

Spinaker d.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM