De volgende test en controle procedures dienen maandelijks te worden uitgevoerd waarbij speciaal gelet moet worden of de EPIRB wel in de "uit" stand geschakeld staat voordat hij uit zijn houder wordt genomen:
  1. Visuele inspectie van de EPIRB en zijn houder op scheuren en beschadigingen.
  2. Regelmatig reinigen van de EPIRB en zijn houder is aanbevolen.
  3. Check of de zee contacten schoon zijn.
  4. Check of het lijntje goed vast zit aan de EPIRB en goed is opgerold en nergens achter kan blijven haken.
  5. Check het batterij (expiry) label, en stel vast dat deze ook nog geldig is gedurende de komende reis.
  6. Bij automatisch geactiveerde EPIRB check de HRU verloop datum (expiry date) en stel vast dat de beschermkap gemakkelijk kan worden verwijderd.
  7. Gebruik de ingebouwde testfunctie. De EPIRB heeft een ingebouwde test functie waarbij een proefuitzending wordt uitgevoerd en waarbij een zelf check plaatsvindt. Deze check bevestigd of de batterij nog goed is, of de GPS functioneert (indien ingebouwd) en of beide zenders en het flitslicht nog werken. Dit dient bij voorkeur te geschieden gedurende de eerste 5 minuten van een uur, omdat dan de minste verstoring op deze noodfrequentie plaatsvindt. Om deze test te doorlopen dient de TEST schakelaar op de EPIRB te worden bediend. Aan het einde van de test cyclus zal de EPIRB dit aangeven met een licht- en/of geluidssignaal afhankelijk van het test resultaat (licht- en geluidsignalen die worden gegeven zijn afhankelijk van het fabrikaat en EPIRB model).
EPIRBs met een built-in GPSontvanger kunnen ook de correcte werking van de GPS controleren, dit wordt de operationele GPS test genoemd. Omdat deze test een groot stroom verbruik heeft wordt geadviseerd om deze alleen uit te voeren als er batterijen worden gewisseld of als er twijfels bestaan over de werking van de GPS ontvanger. Deze test kan gewoonlijk alleen worden gestart als de TEST schakelaar langer wordt ingedrukt (afhankelijk van het fabrikaat en EPIRB model). Deze test duur ongeveer 15 minuten en het resultaat wordt zichtbaar via licht- en geluidseinen.

Onderhoud

Als de EPIRB niet goed werkt bij de maandelijkse test dan dient deze ter reparatie te worden aangeboden bij de leverancier/dealer of erkend service bedrijf.

Als de verloop datum van de batterij van de EPIRB bijna is bereikt dient deze te worden vervangen door de leverancier/dealer of erkend service bedrijf.

Als de EPIRB daadwerkelijk is gebruikt dient de batterij te worden vervangen door de leverancier/dealer of erkend service bedrijf.

Als de HRU voorbij de verloop datum (expiry date) is, dient de HRU te worden vervangen. Indien men zelf de HRU vervangt dan dient de datum voor het velopen zelf op de HRU worden aangebracht, dit is twee jaar na datum van nieuwe montage.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM