Lähetetään VHF DSC-kanavalla 70, kun henkilö tai alus on vakavassa ja välittömässä vaarassa vaatien välitöntä avustusta. Hätäliikenteen voi myös aloittaa lähettämällä hätäkutsun suoraan puheella kanavalla 16.

Hätähälytys lähettää seuraavat tiedot VHF DSC-kanavalla 70:

 • Aluksen MMSI:n
 • Aluksen sijainnin (joko laitteeseen yhdistetystä GPS:stä tai käyttäjän manuaalisesti laittamana)
 • UTC-ajan viitaten aluksen viimeisimpään sijaintiin
 • Hädän laadun (on määrittelemätön, mikäli tehdään määrittelemätön hätähälytys)
Aluksen sijainti ja UTC-aika (viittaa siihen paikkaan mikä on viimeisimpänä päivitetty), jotka lähetetään hätähälytyksen yhteydessä, ovat erittäin tärkeitä tietoja pelastusoperaation kannalta. Jos VHF-radiota ei olla yhdistetty GPS:ään tai automaattisesti GPS:n tallentama sijainti ei ole voimassa, tulee paikka ja aika päivittää manuaalisesti. Suositeltu aika tehtyjen päivitysten välillä ei saisi ylittää 4:ää tuntia.

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

 1. Paina Menu-näppäintä.
 2. Paina Posn-näppäintä.
 3. Paina Posn-näppäintä.
 4. Aseta Latitudi ja Longitudi käyttämällä näppäimistöä ja N,S,E,W-näppäimiä.
 5. Paina E-näppäintä.
 6. Laita UTC-aika (24 tunnin muodossa) käyttämällä näppäimistöä.
 7. Paina E-näppäintä.
Paikan ja ajan asettaminen manuaalisesti

Lähetetään normaalisti kaikille lähettävän aseman VHF-kantaman sisäpuolella oleville asemille (All stations).

Yleensä on odotettavissa, että vain rannikkoradioasema kuittaa DSC-hätähälytyksen DSC:llä ja toimii pelastusoperaation koordinoijana sekä luultavasti sisällyttää mukaan muut lähistöllä olevat alukset.

DSC-hätähälytyksen jälkeen hädässä oleva asema lähettää puheella kanavalla 16 hätäkutsun.


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS (Hädässä olevan aluksen nimi 3 kertaa sanottuna )

CALL SIGN ja/tai MMSI

MAYDAY

Hädässä olevan aluksen nimi, Call sign ja MMSI

POSITION (Aluksen sijainti) AT (Aluksen sijainnin aika UTC:nä)

(Onnettomuuden tyyppi)

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

(Kuinka monta ihmistä kyydissä - Muuta tietoa mikä voisi auttaa SAR-tehtävissä, esim. sääolosuhteet, aktivoitu EPIRB, jne.)

OVER
Hätäkutsun ja -sanoman kaava

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker

MY CALL SIGN IS...

MAYDAY

This is Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, MMSI 278054321

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

Mayday
Esimerkki hätäkutsusta ja viestistä

Hätäviesti ei saa alkaa 3:lla MAYDAYlla, jos hätäkutsu ja viesti on jo lähetetty. Hätäviestin tulisi tällöin alkaa 1:llä MAYDAY:lla.

On olemassa kolme erityyppistä hätähälytystä.

Määrittelemätön hätähälytys

Tämä on mahdollista joko yhtä tai kahta nappia samanaikaisesti painamalla (yleensä suojattu läpällä) lyhyen aikaa, yleensä noin 5 sekuntia.

Käytettävä ainoastaan silloin, kun ei ole aikaa muotoilla hälytyksen sisältöä, sillä
 • lähetettävä paikka- ja aikatieto ei ole tarkistettu ja päivitetty
 • hälytys ei sisällä tietoa hädän laadusta (vain maininta "määrittelemätön" lähetetään).

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

 1. DISTRESS-näppäin sijaitsee suojaavan läpän alla, joka pitää liu'uttaa sivuun ennen kuin nappia voidaan painaa.
 2. Lähettääksesi hälytyksen paina ja pidä pohjassa DISTRESS-näppäintä 5 sekunnin ajan. Lähtölaskenta lähetyksen suorittamiseen näkyy näytöllä. Vapauta näppäin missä tahansa lähtölaskennan vaiheessa peruuttaaksesi lähetyksen.


Määrittelemättömän hätähälytyksen lähettäminen.

Määritelty hätähälytys

Tämä on mahdollista ohjelmoimalla DSC-laite lisäämään tietoa liittyen hädän laatuun ja tarvittaessa paikan ja ajan manuaaliseen päivittämiseen. Määritelty hätähälytys lähetetään painamalla yhtä tai kahta näppäintä 5 sekunnin ajan ohjelmoinnin jälkeen.

Seuraavat ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä hädän laatuja:
 • Fire/Explosion (tulipalo/räjähdys)
 • Flooding (vuoto)
 • Collision (yhteentörmäys)
 • Grounding (karilleajo)
 • Listing/Capsizing (kallistuminen/kaatuminen)
 • Sinking (uppoamassa)
 • Disabled & Adrift (ohjailukyvytön & ajelehtii)
 • Abandoning (alus jätetään)
 • Man overboard (henkilö yli laidan)
 • Undesignated (sama kuin määrittelemättömässä hätähälytyksessä)

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

 1. Jos näytöllä oleva paikka- ja aikatieto ei ole ajan tasalla, tulisi sinun päivittää ne tiedot jo aiemmin kerrotulla tavalla. Sen jälkeen voit jatkaa hätähälytyksen laatimista.
 2. DISTRESS-näppäin sijaitsee suojaavan läpän alla, joka pitää liu'uttaa sivuun ennen kuin nappia voidaan painaa.
 3. Paina DISTRESS-näppäintä päästäksesi hätähälytysnäyttöön.
 4. Jos näytöllä oleva paikka ei ole ajan tasalla:
  1. Paina paikkaa (position) ilmaisevaa näppäintä.
  1. Laita Latitudi ja Longitudi käyttämällä näppäimistöä ja N,S,E,W-näppäimiä.
  2. Paina E-näppäintä.
 5. Jos näytöllä oleva aika ei ole ajan tasalla:
  1. Paina aikaa (time) ilmaisevaa näppäintä.
  2. Laita UTC-aika (24 tunnin muodossa) käyttämällä näppäimistöä.
  3. Paina E-näppäintä.
 6. Paina kaikkein alinta näppäintä selataksesi eri hädän laatuja ja valitaksesi kaikkein sopivimman.
 7. Lähettääksesi hälytyksen, paina ja pidä pohjassa DISTRESS-näppäintä 5 sekunnin ajan. Lähtölaskenta lähetyksen suorittamiseen näkyy näytöllä. Vapauta näppäin missä tahansa lähtölaskennan vaiheessa peruuttaaksesi lähetyksen.


Määritellyn hälytyksen, jossa hädän laatuna on yhteentörmäys, laatiminen ja lähettäminen.

Hätähälytyksen lähetys toisen puolesta (Distress relay)

Tämä lähetetään vain silloin, jos huomataan, että
 • toinen henkilö/alus on hädässä eikä pysty itse lähettämään hätähälytystä (on esimerkiksi nähty punaisia soihtuja yöllä)
 • hädässä oleva henkilö/alus on rannikkoradioaseman VHF-kantaman ulkopuolella, esimerkiksi GMDSS Merialue A2:lla, A3:lla tai A4:llä, ja olet kuitannut hänen DSC-hätähälytyksen tai sitä seuranneen hätäilmoituksen ja viestin puheella.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS (Aluksen MMSI), (Aluksen nimi 3 kertaa sanottuna), (Aluksen call sign)

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (Hädässä olevan aluksen MMSI), (Hädässä olevan aluksen nimi), (Hädässä olevan aluksen call sign)

MESSAGE BEGINS

(hädässä olevalta alukselta tullut viesti tai tiedot hädästä)

MESSAGE ENDS

OVER
Distress Relay-hälytyksen ja viestin kaava

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine

MAYDAY

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Esimerkki Distress Relay-hälytyksestä ja viestistä

Kun rannikkoradioasema vastaanottaa DSC-hätähälytyksen, tulisi siltä tulla välitön DSC-kuittaus siitä. Mikäli DSC-hätähälytys jää kuittaamatta, toistaa DSC-laite lähetyksen automaattisesti uudestaan noin 4,5 minuutin välein. Uudelleenlähetys voidaan tehdä myös manuaalisesti perumalla ensin hätähälytys ja ohjelmoimalla DSC-laite uudestaan ja sen jälkeen taas painamalla Distress-näppäintä 5 sekunnin ajan. Kun kuittaus DSC-hätähälytykseen lähetetään, lopettaa se automaattisesti hälytyksen toiston. Kuittaukseen sisältyvät seuraavat tiedot:
 • kuittaavan rannikkoradioaseman MMSI
 • hädässä olevan aseman MMSI.
Kaikki tätä seuraavat puheitse tapahtuvat hätäilmoitukset ja viestit kanavalla 16 tulevat kuitatuiksi puheella sekä rannikkoradioaseman että lähistöllä olevien alusten, jotka toimivat rannikkoradioaseman alaisuudessa, toimesta.

Hätähälytyksen vastaanotto

VHF-kanavalta 70 tulleen hätähälytyksen vastaan ottamisen jälkeen tulee kuunnella hälytysviesti kanavalla 16. Sitten odotetaan rannikkoradioaseman kuittausta hälytykseen ja sitä seuranneeseen puheviestiin kanavalla 16. Jos oma aluksesi kykenee avustamaan, kuittaa viesti radiopuhelimella kanavalla 16.

Jos hätähälytystä ei seuraa radiopuhelimitse tapahtuva lähetys kanavalla 16 tai minkään muun aseman kuittaus, kuittaa hälytys radiopuhelimitse kanavalla 16 ja jatka kommunikointia puheitse samalla kanavalla ja yritä kaikin keinoin ilmoittaa maissa oleville viranomaisille.

MAYDAY

(Hädässä olevan aluksen MMSI), (Hädässä olevan aluksen nimi 3 kertaa), (Hädässä olevan aluksen call sign)

THIS IS (Aluksen MMSI), (Aluksen nimi 3 kertaa sanottuna), (Aluksen call sign)

RECEIVED MAYDAY
Kaava, miten kuitata hätähälytys radiopuhelimitse

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Hätähälytyksen vastaanoton jälkeen paina OK-näppäintä lopettaaksesi soimisen ja tyhjentääksesi näytön. Paina näppäimiä arrow ja arrow saadaksesi lisää tietoa hätähälytyksestä.


Hätähälytyksen vastaanotto

Kommunikoinnin säätely VHF-kanavalla 16

Hädän aikana on hiljaisuus automaattisesti määrätty kanavalla 16. Radiokommunikoinnin tulisi siis olla säädeltyä. Tämä säätely saadaan aikaiseksi siten, että kaikki asemat, jotka kommunikoivat puheella kanavalla 16, käyttävät toimintasanoja.

SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että kanavaa 16 voivat käyttää ainoastaan hädässä oleva alus ja vastuussa oleva viranomainen (ja mikä tahansa muu alus, joka avustaa hädässä). Sitä käyttää vastuussa oleva viranomainen, kun toinen alus häiritsee hätäliikennettä kanavalla 16.

SEELONCE DISTRESS tarkoittaa, että kanavaa 16 voivat käyttää ainoastaan hädässä oleva alus ja vastuussa oleva viranomainen (ja mikä tahansa muu alus, joka avustaa hädässä). Sitä voi käyttää mikä tahansa alus, kun toinen alus häiritsee hätäliikennettä kanavalla 16.

PRUDONCE tarkoittaa, että kanavaa 16 voidaan käyttää myös rajoitettuun radiotyöskentelyyn. Sitä käyttää vastuussa oleva viranomainen, kun alkuperäiset hätäongelmat on selvitetty ja on odotettavissa, että hätä ei ole pian ohi.

SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätä on ohi ja normaali radiotyöskentely voi jatkua kanavalla 16. Useimmiten tätä käyttää rannikkoradioasema.

Kaikilla radioviesteillä, joilla säädellään radiokommunikaatiota, on sama kaava. Vain erilaisia toimintasanoja käytetään erilaisissa tilanteissa.


MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (Aluksen nimi tai vastuussa oleva viranomainen 3 kertaa sanottuna)

(Päivä ja aika UTC:na)

(Hädässä olevan aluksen MMSI), (Hädässä olevan aluksen nimi), (Hädässä olevan aluksen call sign)

(toimintasana)

OUT
Puhelun ja viestien kaava radiokommunikoinnin säätelemiseen kanavalla 16

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

OUT
Esimerkki puhelusta ja viestistä, jolla ilmaistaan hädän olevan ohi

Väärän hälytyksen peruutus

Jos DSC-hätähälytys on lähetetty vahingossa, pitää hälytys estää toistumasta joko painamalla Cancel- tai Stop-näppäintä tai katkaisemalla virta VHF DSC-radiosta (se tulisi kytkeä takaisin päälle muutaman sekunnin jälkeen). Kaikille asemille osoitettu puheviesti tulisi sen jälkeen tehdä kanavalla 16 peruuttaen hälytyksen ja osoittaen sen olleen erehdyksessä lähetetty.

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (Aluksen MMSI), (Aluksen nimi 3 kertaa sanottuna), (Aluksen call sign)

POSITION (Aluksen sijainti) AT (Aluksen sijainnin aika UTC:na)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Hätähälytyksen alkuperäinen päivä ja aika UTC:na)

OVER
Aiheettoman hätähälytyksen peruuttamisen kaava

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Esimerkki aiheettoman hätähälytyksen peruuttamisesta

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM