DSC-hälytysten lähetys ja vastaanotto on yksi suurimmista toiminnoista VHF-radiossa ja sen mahdollistaa VHF DSC -laite. DSC-hälytyksiä käytetään "ihmisten herättelemisiin" ja niitä seuraa puheella kommunikointi.

DSC:tä käytetään useista syistä:

 • Automaattinen radion seuraaminen manuaalisen seuraamisen sijaan on mahdollista.
 • DSC:n kautta tehdyt hälytykset ovat erittäin nopeita (noin 0,5 sekuntia määritetyllä merenkulun käytössä olevalla VHF-taajuudella) eivätkä vie niin paljoa aikaa kuin puheella tehty kutsu. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sellaisilla alueilla, missä VHF-kanavat ovat usein varattuja.
 • Hätähälytykset voidaan tehdä nopeasti yhdellä "Distress"-näppäimen painalluksella.
 • Erilaisia hälytyskategorioita on käytettävissä tärkeysjärjestyksessä: Hätä, Pika, Turvallisuus ja Rutiini.

Seuraavat VHF DSC -hälytykset ovat käytettävissä (mihin otetaan yhteys):
 • ALL SHIPS – hälytys kaikille lähettävän aluksen VHF-kantaman sisällä oleville aluksille
 • INDIVIDUAL – hälytys vain yhdelle osoitetulle radioasemalle, joka on VHF-kantaman sisäpuolella
 • GROUP – hälytys, joka on osoitettu kaikille saman ryhmä-MMSI:n omaaville aluksille, ja jotka ovat VHF-kantaman sisäpuolella.
 • GEO – hälytys kaikille asemille jotka ovat tietyn maantieteellisen alueen sisäpuolella.

DSC-hälytyksen tyyppi on riippuvainen tietystä kategoriasta tai prioriteetista.

DSC-hälytysten kategoriat (prioriteetit) eli miksi tehdään hälytys:

DSC-hälytykset ovat luokiteltu prioriteettien mukaan, ja ne ovat nähtävissä alla laskevassa järjestyksessä:

 • DISTRESS – osoittaa, että henkilö tai laiva on vakavassa ja välittömässä vaarassa ja tarvitsee välitöntä apua (korkein prioriteetti lähetetään yleensä kaikille asemille)
 • URGENCY – viittaa kiireelliseen hälytykseen henkilön tai aluksen turvallisuuteen liittyen (voidaan lähettää kaikille asemille, maantieteelliselle alueelle tai yksittäiselle asemalle)
 • SAFETY – viittaa MSI:hin (Maritime Safety Information) liittyvään hälytykseen, joka voi koskea esim. säätiedotusta, navigointiin liittyvää varoitusta, jne. (voidaan lähettää kaikille asemille, maantieteelliselle alueelle tai yksittäiselle asemalle)
 • ROUTINE – viittaa matalimman prioriteetin hälytykseen liittyen rutiinikommunikointiin, esim. puhelinyhteyden luomiseen maissa olevaan vastaanottajaan rannikkoradioaseman kautta (normaalisti lähetetään kaikille asemille tai yksittäiselle asemalle)

DSC-hälytyksiä käytetään vastan ottavan aseman huomion kiinnittämiseen, ja sitä yleensä seuraa puheyhteyden luominen.

Hälytykset luodaan VHF DSC -radiolla. Sen toimintaa voidaan pitää eräänlaisena normaalin puhelimen ja perinteisen merenkulun VHF-radion risteytyksenä. DSC toimii DSC-laitteen tai modeemin välityksellä niin, että se yksinkertaisesti lähettää ryöpyn digitaalista koodia VHF-kanavalla 70 ja automaattisesti "soittaa" toiseen DSC-radioon.

Kun hälytys on DSC:n hyväksymä tai kuittaama (verrattavissa puhelimen luurin nostoon), voit sen jälkeen käyttää ääntäsi radiossa normaaliin tapaan.

Jos hälytys ei jostain syystä tule kuitatuksi, se säilyy vastaamattomana, mutta tiedot tallentuvat muistiin tai vastaanotettujen hälytysten lokiin.

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Käyttääksesi DSC-toimintoja tulisi VHF-radion olla DSC-tilassa (mode). Paina ylintä näppäintä, kunnes merkki Rad ilmaantuu näytölle.

Display
VHF-radio DSC-modessa

On olemassa useita DSC-laitteiden luokkia, joissa jokaisella on erilaiset kyvyt erilaisille ohjelmille. Simulaattorissa käytetyssä VHF-radiossa on yleisin D-luokan DSC-laite, joka ei tue joitain kykyjä, jotka ovat tuettuja kaikkein tehokkaimmassa A-luokan DSC-laitteessa (erot on kerrottu seuraavissa osioissa).

Seuraavat esimerkit kertovat säännökset erilaisten DSC-hälytyskategorioiden käyttämiseen ja niitä seuraaviin puheyhteyksiin. Käytännön ohjeet eri DSC-hälytysten kanssa toimimisista esitetään seuraavissa osioissa.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM