Kuten Scan-toiminto myös Memory Scan käy läpi VHF-radiossa olevia kanavia, mutta ainoastaan sellaisia, jotka on sinne etukäteen valittu.

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Ennen Memory Scanin käynnistystä tulisi vähintään kaksi kanavaa olla tallennettuna VHF -radioon. Kun Memory Scan -toiminto ei ole päällä, voi kanavia lisätä ja poistaa muistista. Molempia operaatioita varten valitse lisättävä/poistettava kanava ja sen jälkeen paina ja pidä pohjassa M/S-näppäintä (kaksoispiippaus). Memory Scan -toiminnon käynnistämiseksi paina M/S-näppäintä.

Koska vastaanotin jää sille kanavalle, millä on liikennettä, eikä automaattisesti jatka skannausta, voi käyttäjä tällöin

  • jatkaa eteenpäin: painamalla Adv-näppäintä jatkaakseen skannaust,
  • estää kanavan: painamalla Del-näppäintä hyppää vastaanotin seuraavilla skannauskierroksilla kanavan yli (mieluummin näin kuin painamalla Adv-näppäintä joka kierroksella).

Poistuaksesi Memory Scan -tilasta paina joko näppäintä 16 tai C.
Kanavien 16, 6 ja 15 lisääminen muistiin ja Memory Scanin käynnistys

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:06 PM