Jotkut VHF-radiot tukevat sellaista toimintoa, missä käyttäjä voi ohjelmoida jonkin tietyn kanavan VHF-radioon ja joka on yhtä helposti ja nopeasti valittavissa kuin VHF-kanava 16 (pikavalinnan kautta). Tämä on hyödyllistä silloin, kun jotain tiettyä kanavaa käytetään usein.

Harjoittele VHF-radiosimulaattorilla

Käyttäjän ohjelmoimaan kanavaan päästään painamalla näppäintä 16 kahdesti. Oletusasetuksena on käyttäjän kanavana VHF CH 16, joten näppäimen 16 kahdesti painaminen ei aiheuta seurauksia. Ohjelmoidaksesi käyttäjän kanavan tulisi sinun ensin valita haluttu kanava ja sen jälkeen painaa ja pitää pohjassa T/W-näppäintä (kaksoispiippaus).VHF-kanava 6:n ohjelmointi käyttäjän kanavaksi

Käyttäjän kanavan pikavalinta

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:03 PM