Kun radiokommunikaatiolaitteet ilmaantuivat laivoille, alkoi turvallisuus merellä parantua. Alussa radiokommunikoinnin käyttö laivoilla ei ollut hyvin organisoitua sen suhteen, miten hätäkutsu ohjattiin SAR- (Search And Rescue)organisaatioihin. Pääosin se perustui laivasta laivaan tehtyihin hälytyksiin määrätyillä hätätaajuuksilla. Usein hätäsanoma jäi vastaanottamatta, tai se ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin. Ongelman ratkaisemiseksi esiteltiin GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

GMDSS on tärkeä osa IMO:n (International Maritime Organisation) SOLAS- (Safety Of Life At Sea) konventiota. Siitä on kansainvälisesti sovittu, ja se sisältää turvallisuustoimenpiteet, laitetyypit ja käytettävät kommunikointiprotokollat, joiden tarkoituksena on lisätä turvallisuutta ja tehdä hädässä olevien alusten pelastaminen helpommaksi.

GMDSS tarjoaa toimintatavat tehdä hälytys radiolaitteiden välityksellä maissa oleviin meripelastuskeskuksiin (MRCC,
Maritime Rescue and Coordination Centres), rannikkoradioasemiin (CRS, Coast Radio Stations) sekä lähistöllä oleviin aluksiin, joiden apua tarvitaan. Tämä laivasta rannikolle tehty hälytys takaa nopeat ja tehokkaat SAR-operaatiot. Kaikki SAR-toiminnot ovat MRCC:n ja MRSC:n (Maritime Rescue Sub Centres) organisoimia ja tapahtuvat yleensä ko. meripelastuskeskuksen merialueilla.

GMDSS lähettää myös automaattisia MSI- (Maritime Safety Information) ilmoituksia rannikkoradioaseman alueella oleville aluksille.

GMDSS määrittää radiolaitevaatimukset kaikille SOLAS-aluksille riippumatta siitä, millä GMDSS-merialueella alus operoi.

SOLAS-aluksia ovat kaikki vähintään 300 BRT:n rahtialukset ja kaikki matkustaja-alukset tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Yksityiskohdat SOLAS-alusten määrityksistä löytyvät ALRS Volume 5:stä (Admiralty List of Radio Signals).

Ei-SOLAS-alusten ei tarvitse noudattaa GMDSS-radiolaitemääräyksiä, mutta yhä useampi niitä käyttää, mikä parantaa huomattavasti turvallisuutta merellä.

Jotkut maat ovat sisällyttäneet ei-SOLAS-aluksia koskevat GMDSS-radiolaitemääräykset omiin merilakeihinsa, kun alukset liikennöivät kyseisen maan lipun alla. Esimerkiksi näissä maissa myös risteilyjahtien täytyy olla VHF-radiolla varustettuja.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM