Antena używana w paśmie VHF jest pionowym prętem o długości około 1 m. Antenę VHF umieszcza się jak najwyżej na statku. Do połączenia anteny z radiotelefonem VHF stosuje się kabel koncentryczny.

antenna cable

Kabel koncentryczny
A:izolacja zewnętrzna
B:oplot (ekran)
C:izolacja wewnętrzna
D:przewód miedziany

Kabel koncentryczny ma impedancję (rezystancję dla prądu zmiennego AC) 50 Ohm. Taką samą impedancję ma wyjście antenowe nadajnika oraz wejście antenowe. Jeżeli obciążenie nadajnika nie równa się 50 Ohm, w przewodzie antenowym poza mocą promieniowaną występuje sygnał odbity. Kiedy poziom mocy odbitej jest wysoki, poziom sygnału promieniowanego jest zredukowany i zasięg radiotelefonu ulega zmniejszeniu. Jeśli poziom mocy odbitej jest zbyt duży i transmisja trwa długo, może nastąpić zniszczenie radiotelefonu.

Zmiana impedancji kabla antenowego może nastąpić pod wpływem przedostania się wody do kabla. Gdy osłona kabla jest uszkodzona woda wnika do kabla i powoduje zmianę jego impedancji i w efekcie wzrost mocy fali odbitej. Taki sam problem może wystąpić w miejscu połączenia kabla koncentrycznego z anteną VHF. Połączenie to powinno być wykonane przy użyciu specjalnej taśmy izolacyjnej samowulkanizującej.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM