Ponieważ transponder SART jest urządzeniem zapewniającym bezpieczeństwo, dlatego musi być regularnie sprawdzany. Sprawdzenia dokonujemy co najmniej raz w miesiącu sprawdzając lub wykonując:

  1. Wygląd zewnętrzny - czy nie ma śladów uszkodzeń mechanicznych itp.
  2. Jeżeli transponder jest zamocowany na zewnątrz wtenczas zalecane jest regularne czyszczenie.
  3. Jeżeli transponder jest wyposażony w teleskopowy maszt wtenczas należy sprawdzać poprawność jego działania.
  4. Sprawdzić, czy linka jest prawidłowo zwinięta, zabezpieczona i przymocowana do transpondera.
  5. Sprawdzić, czy data ważności baterii umieszczona na etykiecie obejmuje całą następną podróż.
  6. Wykonaj test działania. Przytrzymaj przycisk włączenia w pozycji TEST (sposób wykonania może być różny w zależności od typu urządzenia) przez okres nie dłuższy niż 10 sekund i w odległości co najmniej 15 metrów od anteny radarowej. Transponder powinien wydać odpowiedni sygnał dźwiękowy i świetlny (w zależności od typu urządzenia). Na ekranie radaru pracującym w paśmie X powinny pojawić się kręgi wypełniające cały ekran. Po zakończonym teście przełącz urządzenie na pozycje SAFE/OFF (sposób może także zależeć od typu urządzenia). Operacja testu jest rzeczywistym sprawdzeniem prawidłowego funkcjonowania urządzenia, czyli rzeczywistą transmisją sygnału przy bardzo małej mocy transmisji zapewniając ograniczony zasięg jego propagacji.

SART test

Przykładowe testowanie transpondera (przełącz dźwignię na pozycję UNLOCK, naciśnij przycisk i trzymaj wciśnięty do momentu zakończenia testu)

Serwis

Jeżeli w wyniku comiesięcznych kontroli zostanie wykryta wada transpondera wtenczas należy przekazać go do dostawcy lub do autoryzowanego serwisu.

Jeżeli data ważności baterii minęła, wtenczas transponder należy przekazać do autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii. W niektórych typach urządzeń czynność tą można wykonać na burcie statku.

Jeżeli transponder został użyty awaryjnie, wtenczas musi być przekazany do autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.

Senest ændret: lørdag den 25. april 2020, 19:50