• jeżeli transponder zamocowany jest na statku, należy wypiąć go i przenieść na środek ratunkowy w momencie awaryjnego opuszczania statku,
 • włączyć transponder (sposób uzależniony od typu). Transponder powinien zasygnalizować włączenie odpowiednim wskaźnikiem świetlnym (zależy od typu urządzenia),

SART activation

Przykład uruchomienia transpondera SART (przesuń dźwignię do pozycji UNLOCK, usuń zawleczkę i pociągnij w dół)

 • jeżeli nie ma masztu lub wierzchołek tratwy jest wyżej niż 1 metr ponad poziomem wody wtenczas transponder można umieścić wewnątrz tratwy: przy pomocy linki należy podwiesić transponder pod wierzchołkiem tratwy. W przeciwnym razie transponder należy montować na zewnątrz tratwy. Maszt przechodzi wówczas przez otwór w zadaszeniu tratwy. Linkę asekuracyjną transpondera należy przymocować do tratwy aby zabezpieczyć go przed utratą w przypadku wpadnięcia do wody,
 • należy upewnić się, aby żaden obiekt metalowy lub inny odbijający fale radarowe nie zasłaniał transpondera,
 • jeżeli transponder przymocowany jest do masztu, wtenczas okresowo należy sprawdzać, czy jest w pozycji pionowej,
 • jeżeli transponder wykryje impuls radarowy wtenczas zacznie nadawać sygnał dźwiękowy i świetlny (w zależności od modelu). Należy wtedy zwrócić uwagę ratowników używając jakichkolwiek dostępnych środków łączności, wizualnych, dźwiękowych itp. i tak:
  • włącz przenośne VHF na kanale 16, nadaj sygnał Mayday i i nawiąż kontakt z jednostką ratowniczą SAR,
  • uruchom pławki dymne w dzień lub czerwone flary świetlne w nocy,
  • jeżeli jesteś w kontakcie radiowym z jednostką ratowniczą wtenczas można wyłączyć transponder radarowy i wystawić reflektor radarowy działając zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez koordynatora na jednostce SAR

UWAGA

Transponder może być używany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych w przypadku bezpośredniego zagrożenia.

ODWOŁYWANIE FAŁSZYWYCH ALARMÓW

 • natychmiast wyłącz transponder SART,
 • przekaż komunikat na RT na kanale 16 do wszystkich stacji podając swoją nazwę, pozycję. W treści komunikatu odwołaj błędnie nadany alarm
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM