Nadawany jest na CH 70 przez osobę lub statek znajdujący się w bezpośrednim niebezpieczeństwie i potrzebujący natychmiastowej pomocy.

W komunikacie alarmowym są zawarte następujące informacje:

 • Numer MMSI
 • Pozycja (otrzymana z GPS lub wprowadzona ręcznie przez operatora)
 • Czas UTC określenia pozycji
 • Rodzaj zagrożenia
Pozycja statku i czas jej określenia są niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia skutecznej akcji alarmowej. Dlatego też, jeżeli przystawka DSC nie jest podłączona do GPS, pozycja powinna być wprowadzana ręcznie przez operatora. Zalecany maksymalny odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi uaktualnieniami pozycji wynosi 4 godziny.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

 1. Wciśnij klawisz Menu
 2. Wciśnij klawisz Posn
 3. Wciśnij klawisz Posn
 4. Wprowadź szerokość i długość geograficzną używając klawiatury numerycznej. Wprowadź znak współrzędnej (N,S,E,W) za pomocą klawisza funkcyjnego
 5. Wciśnij klawisz E
 6. Wprowadź czas UTC (w formacie 24-godzinnym) używając klawiatury numerycznej
 7. Wciśnij klawisz EWprowadzanie pozycji i czasu ręcznie

Komunikat alarmowy jest nadawany do wszystkich stacji (ALL STATIONS).

Jeżeli statek znajduje się w obszarze A1, alarm zostanie potwierdzony na DSC przez stację brzegową (CRS). Stacja ta będzie koordynatorem akcji ratunkowej i może zażądać asysty innych statków znajdujących się w pobliżu.

Po wysłaniu komunikatu alarmowego na DSC (wezwanie w niebezpieczeństwie), stacja potrzebująca pomocy rozpocznie korespondencję za pomocą RT na CH 16 nadając najpierw wezwanie, a następnie zawiadomienie w niebezpieczeństwie.


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS (nazwa statku powtórzona 3 razy)

MAYDAY

THIS IS (numer MMSI, nazwa i sygnał wywoławczy (Call sign) stacji w niebezpieczeństwie)

MY POSITION IS (współrzędne geograficzne lub namiar i odległość od określonego punktu) AT (czas UTC określenia pozycji )

Rodzaj zagrożenia

Rodzaj oczekiwanej pomocy

Inne informacje potrzebne w akcji ratunkowej (np. liczba osób na burcie, warunki pogodowe itp.)

OVER
Wzór radiotelefonicznego wezwania i zawiadomienia w niebezpieczeństwie

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker

MAYDAY

THIS IS 278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

MY POSITION IS 450(four five degrees) 36'(three six minutes) North 0130(zero one three degrees) 32'(three two minutes) East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Przykład radiotelefonicznego wezwania i zawiadomienia w niebezpieczeństwie

Komunikat alarmowy nieokreślonego rodzaju (Undesignated Distress)

Wysłanie komunikatu następuje poprzez wciśniecie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku znajdującego sie pod klapką DISTRESS.

Tej metody wysłania alarmu używamy tylko wtedy, gdy nie mamy czasu na edycje wiadomości ponieważ:
 • pozycja i czas jej określenia nie zostały sprawdzone przez wysłaniem,
 • nie został określony rodzaj zagrożenia (domyślnie ustawiony jest nieokreślony "Undesignated").

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

 1. Przesuń klapkę DISTRESS.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz DISTRESS. Czas pozostały do transmisji będzie wstecznie odliczany. Jeżeli w tym czasie zwolnisz przycisk, komunikat nie zostanie nadany.Nadanie nieokreślonego alarmu (Undesignated Distress Alert). Odbiór potwierdzenia (DSC Acknowledgement) ze stacji CRS 002780200 (MRCC Koper, Słowenia).

Komunikat alarmowy określonego rodzaju (Designated Distress Alert)

Za pomocą przystawki DSC mamy możliwość edycji wywołania alarmowego. Możemy wybrać rodzaj zagrożenia oraz wprowadzić ręcznie pozycję i czas UTC jest określenia (lub sprawdzić czy pozycja z GPS jest aktualna). Alarm ten wysyłamy następnie poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza DISTRESS.

W przystawce zaprogramowane są następujące rodzaje zagrożenia:
 • Fire/Explosion
 • Flooding
 • Collision
 • Grounding
 • Listing/Capsizing
 • Sinking
 • Disabled & Adrift
 • Abandoning
 • Man overboard
 • Undesignated

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

 1. Przesuń klapkę DISTRESS
 2. Wciśnij klawisz DISTRESS
 3. Przed wysłaniem komunikatu alarmowego należy upewnić się, czy wprowadzona jest aktualna pozycja i czas UTC. Jeżeli tak nie jest, należy ją wprowadzić ręcznie korzystając z wcześniej opisanej procedury
 4. Wciśnij dolny klawisz funkcyjny znajdujący się z prawej strony wyświetlacza, aby wybrać rodzaj zagrożenia
 5. Aby wysłać komunikat wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz DISTRESS. Czas pozostały do transmisji będzie wstecznie odliczany. Jeżeli w tym czasie zwolnisz przycisk, komunikat nie zostanie nadany.Edycja i nadanie komunikatu alarmowego określonego rodzaju (kolizja). Odbiór potwierdzenia (DSC Acknowledgement) ze stacji CRS 002780200 (MRCC Koper, Słowenia).

Przekazanie alarmu za stację będącą w niebezpieczeństwie (Mayday Relay)

Nadajemy je wówczas, gdy jesteśmy pewni, że:
 • inna osoba lub statek będący w niebezpieczeństwie nie może nadać komunikatu w niebezpieczeństwie (widzimy sygnały wzywania pomocy, ale nie odbieramy żadnej transmisji radiowej)
 • inna osoba lub statek będący w niebezpieczeństwie nadał komunikat alarmowy na CH 70, który nie został potwierdzony przez stacje brzegową (prawdopodobnie obiekt znajduje się poza obszarem A1).

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS (numer MMSI, nazwa i Call sign statku przekazującego alarm)

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (numer MMSI, nazwa i Call sign statku w niebezpieczeństwie)

(komunikat odebrany ze statku w niebezpieczeństwie)

OVER
Wzór radiotelefonicznego komunikatu przekazania alarmu za statek w niebezpieczeństwie (Mayday Relay)

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450(four five degrees) 36'(three six minutes) North 0130(zero one three degrees) 32'(three two minutes) East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Przykład radiotelefonicznego komunikatu przekazania alarmu za statek w niebezpieczeństwie (Mayday Relay)

Stacja brzegowa po odebraniu alarmu na DSC nadaje potwierdzenie na DSC. Jeżeli alarm nie został potwierdzony (statek poza obszarem A1) przystawka DSC będzie automatycznie powtarzać wywołania w odstępach 4 - 5 minut. Po odbiorze potwierdzenie alarmu na DSC, przystawka zostaje "zresetowana" i nie wyśle kolejnych alarmów w sposób automatyczny. W komunikacie potwierdzającym odbiór alarmu na DSC znajdują się następujące informacje:
 • numer MMSI stacji brzegowej (CRS),
 • cały komunikat alarmowy nadany przez statek.

Działanie operatora po odbiorze alarmu na DSC

Potwierdzenie odbioru zawiadomienia w niebezpieczeństwie nadanego przez statek za pomocą RT na CH 16 powinno zostać nadane przez inne statki w pobliżu, które są w stanie udzielić pomocy.

Po odbiorze alarmu na DSC CH 70 należy prowadzić nasłuch na CH 16, oczekiwać na potwierdzenie alarmu ze stacji brzegowej na DSC oraz na zawiadomienie w niebezpieczeństwie nadane przez statek wzywający pomocy. Jeżeli jesteś w stanie pomóc, nadaj na CH 16 radiotelefoniczne potwierdzenie odbioru alarmu statkowi w niebezpieczeństwie.

Jeżeli alarm nie został potwierdzony przez stację brzegową, nie trwa korespondencja w niebezpieczeństwie na RT na CH 16, a odbierasz kolejne alarmy na DSC, nadaj na CH 16 radiotelefoniczne potwierdzenie odbioru alarmu statkowi w niebezpieczeństwie oraz skontaktuj się ze stacją brzegową.
Jeżeli alarm nie został potwierdzony przez stację brzegową, nie trwa korespondencja w niebezpieczeństwie na RT na CH 16 i nie odbierasz kolejnych alarmów na DSC, skontaktuj się ze stacją brzegową i przekaż odebrane wiadomości.

MAYDAY

(numer MMSI, nazwa i Call sign statku w niebezpieczeństwie)

THIS IS (numer, nazwa i Call sign własnego statku)

RECEIVED MAYDAY
Wzór radiotelefonicznego potwierdzenia odbioru alarmu w niebezpieczeństwie

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Po odbiorze komunikatu alarmowego na DSC wciśnij klawisz OK, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. W celu odczytania treści wiadomości używaj klawiszy arrowi arrow.Odbiór komunikatu alarmowego DSC

Prowadzenie łączności w niebezpieczeństwie na CH 16

Łączność w niebezpieczeństwie ma najwyższy priorytet. Dlatego też w sytuacji, gdy CH 16 jest zajęty dla celów tej łączności, nie może być wykorzystywany do innych wywołań. W celu uciszenia stacji naruszającej ciszę radiową należy zastosować następujące procedury/zwroty:

SEELONCE MAYDAY - może zostać nadany przez stację w niebezpieczeństwie lub stację koordynującą akcję ratunkową.

SEELONCE DISTRESS - może zostać nadany przez każdą stację.

W celu zawieszenia ciszy radiowej stacja koordynująca nada następującą procedurę/zwrot:

PRUDONCE - oznacza, że przez określony czas CH 16 nie będzie używany do łączności alarmowej, a więc można go zastosować do innych wywołań.

W celu zakończenia ciszy radiowej stacja koordynująca nada następującą procedurę/zwrot:

SEELONCE FEENEE - oznacza, że łączność w niebezpieczeństwie została zakończona. Po takim komunikacie można wykonywać wywołania na CH 16.

Procedura nadawania wyżej wymienionych komunikatów jest jednakowa. Używamy jedynie innych zwrotów na zakończenie.


MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (nazwa stacji w niebezpieczeństwie powtórzona 3 razy)

(data i czas UTC)

(numer MMSI, nazwa i Call sign stacji w niebezpieczeństwie)

(odpowiedni zwrot)

OUT
Wzór komunikatu

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

OUT
Przykład komunikatu kończącego łączność w niebezpieczeństwie

Odwoływanie fałszywych alarmów

Jeżeli komunikat alarmowy został nadany przez pomyłkę, należy natychmiast "zresetować" przystawkę DSC poprzez wciśnięcie klawisza C (Cancel), aby zapobiec kolejnym wywołaniom. Następnie na CH 16 należy nadać komunikat odwołujący fałszywy alarm według poniższego przykładu:

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (numer MMSI, nazwa, Call sign naszego statku)

POSITION (współrzędne geograficzne) AT (czas UTC określenia pozycji)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (data i czas UTC nadanie fałszywego alarmu)

OVER
Wzór komunikatu odwołującego fałszywy alarm

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450(four five degrees) 36'(three six minutes) North 0130(zero one three degrees) 32'(three two minutes) East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Przykład komunikatu odwołującego fałszywy alarm

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:50 PM