Nadawanie i odbiór komunikatów DSC jest jedną z podstawowych funkcji radiotelefonu VHF DSC. Zadaniem komunikatów DSC jest powiadomienie innych statków/stacji o tym, że na radiotelefonii zostanie nadana wiadomość "głosowa".

Zalety VHF DSC:
 • Prowadzenie automatycznego nasłuchu na CH 70.
 • Komunikat DSC jest bardzo krótki (trwa około 0.5 sekundy) i nie zabiera tyle czasu ile potrzeba na nadanie wiadomości przez radio. Jest to szczególnie istotne na obszarach, gdzie kanały radiotelefoniczne są bardzo obciążone.
 • Zainicjowanie łączności alarmowej jest bardzo proste. Wystarczy wcisnąć przycisk "Distress".
 • Dostępne są różne kategorie komunikatów w zależności: od żądanego priorytetu, do kogo kierowane jest wywołanie.

Wyróżniamy następujące rodzaje komunikatów (w zależności od tego, do kogo chcemy skierować wywołanie):
 • ALL SHIPS – do wszystkich statków (stacji) znajdujących się w zasięgu VHF
 • INDIVIDUAL – do jednej stacji o konkretnym numerze MMSI
 • GROUP – do grupy stacji o konkretnym numerze grupowym
 • GEO – do stacji znajdujących się w określonym (np. współrzędnymi) obszarze geograficznym

Priorytety wywołań DSC (zaczynając od najwyższego):

 • DISTRESS – osoba lub statek znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie i potrzebują natychmiastowej pomocy (wysyłany do wszystkich stacji)
 • URGENCY – wiadomość pilna dotycząca bezpieczeństwa osób lub statku np. pomoc medyczna (do wszystkich stacji, do obszaru geograficznego lub indywidualna)
 • SAFETY – wiadomość dotycząca bezpieczeństwa żeglugi np. ostrzeżenie nawigacyjne lub meteorologiczne (do wszystkich stacji, do obszaru geograficznego lub indywidualna)
 • ROUTINE – wiadomość o najniższym priorytecie np. wywołanie stacji brzegowej w celu zamówienia rozmowy telefonicznej (zazwyczaj wysyłana do jednej stacji)

Komunikat DSC jest generowany przez przystawkę DSC, która za pośrednictwem radiotelefonu wysyła na CH 70 informację w formie cyfrowej.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Aby użyć funkcji DSC, urządzenie musi być w trybie DSC. Wciśnij i przytrzymaj górny przycisk funkcyjny znajdujący się z prawej strony wyświetlacza do momentu, gdy pojawi się napis Rad.

Display
Urządzenie w trybie DSC

Wyróżniamy kilka klas przystawek DSC. Zasymulowane urządzenie to kontroler klasy D. W porównaniu z klasą A nie posiada on niektórych funkcji (różnice zostały opisane w kolejnych rozdziałach).

W kolejnych rozdziałach znajdują się szczegółowe instrukcje opisujące procedurę wysyłania poszczególnych rodzajów komunikatów DSC.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM