Podobnie jak funkcja Scan, funkcja Memory Scan przeszukuje kanały VHF, ale tylko te, które zostały wcześniej wskazane.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Przed włączenie funkcji Memory Scan, co najmniej dwa kanały muszą zostać dodane do skanowania. Dodawanie i usuwanie kanałów z programu jest możliwe, gdy funkcja Memory Scan jest wyłączona. Aby wykonać te czynności wybierz numer kanału oraz wciśnij i przytrzymaj (dopóki nie usłyszysz podwójnego "piknięcia") klawisz M/S. W celu włączenie funkcji Memory Scan naciśnij klawisz M/S.

Urządzenie pozostaje na kanale, na którym odebrano transmisję. Wznowienie skanowania można zrealizować poprzez:

  • klawisz Adv,
  • klawisz Del (usuwa kanał z programu skanującego).

Aby wyjść z funkcji Scan mode, wciśnij klawisz C lub 16.
Dodanie CH 16, CH 06 i CH 15 do programu skanującego oraz uruchomienie funkcji Memory Scan

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:05 PM