Funkcja skanowania (Scan) umożliwia prowadzenie nasłuchu (przeszukiwanie) dowolnej liczby kanałów VHF w tym CH 16. Odbiornik pozostaje w nasłuchu na kanale, na którym odebrana została transmisja. Kanał ten można usunąć ze skanowania. Przeszukiwanie może zostać wznowione ręcznie.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Aby włączyć funkcję skanowania (Scan) wciśnij klawisz funkcyjny Scan. Radiotelefon przeszukuje kolejno kanały VHF, zatrzymując się na kanale, na którym odebrano transmisję. Skanowanie możemy:
  • wznowić ręcznie: wciskając klawisz Adv,
  • wznowić poprzez usunięcie kanału (klawisz Inh), na którym odebrano transmisję, z programu skanującego.

Aby zakończyć skanowanie wciśnij klawisz C lub 16.

Kanały mogą być usunięte z programu skanującego również wtedy, gdy skanowanie nie jest włączone. W tym celu należy wybrać kanał, który chcemy usunąć, i wcisnąć oraz przytrzymać (dopóki nie usłyszymy podwójnego "piknięcia") klawisz Scan . Aby ponownie wprowadzić kanał do skanowania należy wybrać jego numer oraz wcisnąć i przytrzymać (dopóki nie usłyszymy podwójnego "piknięcia") klawisz Scan.
Uruchomienie skanowania, ręczne wznowienie skanowania oraz usunięcie kanału z programu skanującego

Ultime modifiche: sabato, 14 novembre 2020, 12:47