Wciskając klawisz "16" na radiotelefonie, ustawiamy w nasłuchu CH 16 oraz maksymalną moc nadawania. CH 16 jest przeznaczony do łączności w niebezpieczeństwie (Distress), pilności (Urgency), bezpieczeństwa (Safety) oraz rutynowej (Routine) i dlatego musi być ustawiony w nasłuchu, gdy statek znajduje się w morzu.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Szybki wybór CH 16

Last modified: Friday, 13 November 2020, 4:03 PM