Aby komunikacja między dwoma radiotelefonami była skuteczna, należy ustawić je odpowiednio na nadawanie i odbiór na tej samej częstotliwości. W celu ułatwienia obsługi radiotelefonu, każdej parze częstotliwości (nadawcza i odbiorcza) został przypisany numer kanału.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Wprowadź numer kanału za pomocą klawiatury numerycznej. Jeżeli swojego wyboru nie potwierdzisz klawiszem E (Enter) w ciągu 2 sekund, radiotelefon powróci do uprzednio wybranego kanału.Ustawienie w nasłuchu kanału (CH) 06

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:55 PM