Przełącznik nadawanie/odbiór (PTT) znajduje się zazwyczaj z boku mikrofonu lub na wewnętrznej stronie słuchawki. Aby rozpocząć nadawanie należy przycisk wcisnąć i przytrzymać. W ten sposób przełączamy radiotelefon z trybu odbioru do trybu nadawania. Zwolnienie przycisku spowoduje powrót do trybu odbioru (nasłuchu).

Symbol Tx (nadawanie) lub Rx (odbiór) pojawia się na wyświetlaczu odpowiednio podczas nadawania lub odbioru.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Wciśnij przycisk PTT, aby rozpocząć nadawanie (Tx) i zwolnij go, aby przejść do nasłuchu (Rx).

PTT

Położenie przełącznika nadawanie/odbiór PTT na mikrofonie

Symbol Tx/Rx na wyświetlaczu wskazuje czy przycisk PTT jest wciśnięty (Tx) czy zwolniony (Rx).

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:36 PM