Wszystkie urządzenia obsługiwane zarówno w dzień jak i w nocy powinny posiadać funkcję podświetlenia. W radiotelefonie SIMRAD RD 68 funkcja ta jest dostępna pod przyciskiem backlight.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Jest pięć poziomów jasności wyświetlacza. Wciśnij i przytrzymaj przycisk backlight. Kiedy żądany poziom jasności zostanie wyświetlony zwolnij przycisk.Ustawienie maksymalnej jasności wyświetlacza oraz wyłączenie podświetlenia

Zadnji puta izmijenjeno: Petak, 13. Studeni 2020., 15:24