Wszystkie urządzenia obsługiwane zarówno w dzień jak i w nocy powinny posiadać funkcję podświetlenia. W radiotelefonie SIMRAD RD 68 funkcja ta jest dostępna pod przyciskiem backlight.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Jest pięć poziomów jasności wyświetlacza. Wciśnij i przytrzymaj przycisk backlight. Kiedy żądany poziom jasności zostanie wyświetlony zwolnij przycisk.


Ustawienie maksymalnej jasności wyświetlacza oraz wyłączenie podświetlenia
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM