Podstawowe funkcje radiotelefonu zostały dokładnie omówione w kolejnych podrozdziałach.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Aby korzystać z funkcji radiotelefonu, urządzenie musi znajdować się w trybie Radio mode. Wciśnij i przytrzymaj górny przycisk funkcyjny znajdujący się z prawej strony wyświetlacza aż na ekranie pojawi się napis DSC.

Display
Radiotelefon VHF w trybie Radio modeUtolsó módosítás: 2020. április 25., szombat, 19:50