Morski numer identyfikacyjny (MMSI) jest unikalnym 9 cyfrowym numerem przyporządkowanym dla statku podobnie jak numer dla telefonu. MMSI pozwala radiooperatorowi na wykonanie wywołań za pomocą radiostacji VHF DSC i jest automatyczną identyfikacją wywołań cyfrowych za pomocą DSC.

Numery MMSI są przydzielane prze autoryzowane instytucje w kraju rejestracji i certyfikacji danego statku i umieszczane są w informatycznych bazach danych o statku i jego armatorze.
Tak więc, numer MMSI należy do statku. Także CRS (Brzegowe Stacje Radiowe) mają swój własny numer MMSI ponieważ mają swoją własną radiostacje VHF DSC i mogą być wywoływane przez inne statkowe radiostacje VHF DSC.
Numer MMSI jest zaprogramowany do radiostacji VHF DSC. Numer MMSI przyporządkowany dla danego statku musi być zaprogramowany dla radiostacji VHF DSC przez jej producenta.
Zanim nowa radiostacja VHF DSC będzie używana na statku, musi przejść następującą procedurę:
  • Jeśli statek ma już własny numer MMSI, wówczas numer ten MMSI musi być przeprogramowany przez autoryzowanego dostawce sprzętu VHF DSC.
  • Jeśli statek nie ma własnego numeru MMSI, wówczas armator statku musi uzyskać przydział numeru MMSI od uprawnionej instytucji i następnie numer MMSI musi być zaprogramowany przez autoryzowanego dostawcę dla VHF DSC.
Dla stacji statkowych pierwsze trzy cyfry znane są jako MID (Maritime Identification Digit- morskie cyfry identyfikujące)oznaczające narodowość państwa, np. MID zlokalizowany w Wielkiej Brytanii będzie następujący 232,233,234 i 235. Ostatnie sześć cyfr jest unikalnym kodem identyfikującym indywidualnie każdy statek.

MID xxxxxx

Na przykład, Cunard Lines Queen Mary 2 MMSI ma numer 235 762000.

Dla CRS (stacja brzegowa) pierwsze dwie cyfry numeru MMSI zawsze sa 00, następne 3 cyfry MID oznaczają narodowość, następne - indywidualny numer.

00 MID xxxx

Na przykład, Palermo Italy MMSI ma numer 00 247 0002.

Dla grupy statków numer MMSI zawsze zaczyna się od 0, następne 3 cyfry MID oznaczają narodowość , następne - indywidualny numer grupowy statków.

Dla grupy statków numer MMSI zawsze zaczyna się od 0, następne 3 cyfry MID oznaczają narodowość , następne - indywidualny numer grupowy statków. Numer grupowy mogą posiadać statki jednego armatora, statki okreslonego typu lub o określonej przynależności narodowej. Jednostka posiadająca numer grupowy posiada również numer indywidualny MMSI.

0 MID xxxxx

Na przykład numer grupowy UK Royal National Lifeboat Group (RNLI) to 0 232 00002.Sprawdź, który statek wywołasz używając numeru 278111222, a które używając numeru grupowego 027811100.

Wszystkie numery MID można znaleźć pod poniższym linkiem: