Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzeń GMDSS w obszarze A1 powinna, zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, posiadać Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC). Świadectwo to jest potwierdzeniem posiadania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi następujących urządzeń:
  • Radiotelefon VHF z przystawką DSC,
  • Odbiornik NAVTEX,
  • Radiopława EPIRB,
  • Transponder SART.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM