Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzeń GMDSS powinna, zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, posiadać odpowiednie świadectwo operatora. Świadectwo jest potwierdzeniem posiadania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi urządzeń. Do najpopularniejszych świadectw operatora GMDSS należą:
  • Świadectwo Ogólne Operatora GMDSS - GOC (General Operator’s Certificate): wymagane na statkach podlegających Konwencji SOLAS i uprawiających żeglugę poza obszarem A1,
  • Świadectwo Ograniczone Operatora GMDSS - ROC (Restricted Operator’s Certificate): wymagane na statkach podlegających Konwencji SOLAS i uprawiających żeglugę tylko w obszarze A1,
  • Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu - LRC (Long Range Certificate): wymagane na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS i uprawiających żeglugę poza obszarem A1,
  • Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu - SRC (Short Range Certificate): wymagane na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS i uprawiających żeglugę tylko w obszarze A1,
  • Świadectwo Operatora Radiotelefonisty VHF (Restricted radiotelephone operator's certificate (VHF): wymagane na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS i wyposażonych jedynie w radiotelefon VHF.
Świadectwa są wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej po zdaniu odpowiedniego egzaminu. W przypadku operatorów GMDSS składa sie on z części teoretycznych (Podsystemy GMDSS i Procedury GMDSS), testu z języka angielskiego i części praktycznej (obsługa sprzętu). Świadectwa GOC i ROC wydawane są na 5 lat i po tym okresie wymagane jest zdanie ponownego egzaminu. Pozostałe świadectwa są bezterminowe.
Viimeksi muutettu: lauantai 25. huhtikuu 2020, 19.50