Bateriile sunt utilizate pentru alimentarea echipamentelor GMDSS. Bateriile sunt foarte importante deoarece în cazul descărcării echipamentele GMDSS nu vor mai funcționa așa cum trebuie. Acest lucru ar putea fi extrem de periculos într-o situație de primejdie. În consecință bateriile trebuie menținute în stare bună.

Bateriile stochează energie electrică sub formă de energie chimică. Când electricitatea este extrasă dintr-o baterie, o reacție chimică are loc în interiorul ei. Bateria va continua să producă energie electrică până când toate substanțele chimice vor fi consumate.

Caracteristicile bateriilor

Majoritatea bateriilor sunt formate din celule individuale. Fiecare baterie, și la rândul ei fiecare celulă care alcătuiește o baterie, are un terminal pozitiv (marcat +) și unul negativ (marcat -) și fiecare celulă are o tensiune nominală. Unitatea de măsură pentru tensiune este Volt V. Tensiunea nominală a unei celule sau baterii este tensiunea medie de funcționare a acesteia. Tensiunea poate fi mult mai mare atunci când bateria este încărcată și considerabil mai mică decât tensiunea nominală atunci când bateria este aproape descărcată. Mărimea tensiunii nominale depinde de compoziția chimică a celulei. De exemplu, o celulă plumb / acid va avea întotdeauna o tensiune nominală de 2 V.

Capacitatea bateriei este dată de energia stocată. Capacitatea unei baterii este Dată de cât de mult curent, măsurat în A (amperi), poate furniza timp de câte ore. Unitățile sunt Ah (Amperi ore). De exemplu, o baterie complet încărcată cu o putere de 50 Ah ar putea alimenta o echipament de 50A timp de 1 oră. Toate bateriile își vor pierde o parte din capacitatea lor de a produce energie electrică în timp. Ele suferă un alt proces chimic, în afară de reacția principală care produce electricitate. Aceasta este o reacție autodistructivă care folosește lent substanțele chimice necesare reacției producătoare de electricitate. Aceasta duce la o pierdere constantă a capacității sau la reducerea posibilității de încărcare. Cât de mult din capacitatea bateriei se pierde pe an variază în funcție de tipul de celulă care este utilizat în baterie.

Bateriile sunt de obicei conectate în serie și / sau în paralel pentru a obține caracteristicile necesare bateriei în ansamblu.

Conexiunea în serie

Bateriile sunt conectate în serie pentru a atinge tensiunea nominală necesară a bateriei în ansamblu. Tensiunea bateriei în ansamblu este suma tensiunii bateriilor individuale.

Batteries in series

Baterii conectate în serie

În imaginea de mai sus, patru baterii de 1,2 V 1000 mA sunt conectate în serie, adică sunt legate între ele într-un șir, terminalul pozitiv al unei baterii conectat la terminalul negativ al următoarei și așa mai departe. Astfel, bateria în ansamblu are o tensiune nominală de 4,8 V (1,2 V + 1,2 V + 1,2 V + 1,2 V) și un curent de 1000mA.

Conexiunea în paralel

Bateriile sunt conectate în paralel pentru a atinge curentul necesar al bateriei în ansamblu. Curentul bateriei în ansamblu este suma curentului bateriilor individuale.

Batteries in parallel

Bateriile conectate în paralel

În imaginea de mai sus, patru baterii de 1,2 V 1000 mA sunt conectate în paralel. Adică, terminalele pozitive ale tuturor bateriilor sunt conectate între ele și același lucru este valabil și pentru terminalele negative. Astfel, bateria are o tensiune nominală de 1,2 V și un curent de 4000 mA (1000 mA + 1000 mA + 1000 mA + 1000 mA).

Conexiunea serie/paralel

Conectarea în serie și paralel este folosită pentru a atinge tensiunea nominală necesară și curentul bateriei în ansamblu.

Batteries in series and in parallel

Bateriile conectate serie / paralel

În imaginea de mai sus, două baterii de 1,2 V 1000 mA sunt conectate în serie de două ori și ambele serii sunt conectate în paralel. Astfel, bateria în ansamblu are o tensiune nominală de 2,4 V (1,2 V + 1,2 V) și curent de 2000 mA (1000 mA + 1000 mA).

Conectarea bateriilor în circuit

Bateriile trebuie să fie conectate corect în circuit conform cu polaritatea bornelor lor, pozitivă sau negativă. Terminalele pozitive trebuie conectate la conexiunile pozitive ale echipamentelor, iar terminalele negative ar trebui conectate la conexiunile negative ale echipamentelor.

Conectarea greșită poate deteriora atât bateria, cât și echipamentul.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM