Toată teoria despre receptorul NAVTEX și operațiunile sale practice din cadrul cursului sunt prezentate pe simulatorul NAVTEX RECEIVER al receptorului NAVTEX NAV 6 Plus de la McMurdo. Iată câteva informații de bază despre simulator care ar trebui luate în considerare.

nav 6
Aspectul simulatorului de receptor NAVTEX NAV 6

Simulatorul emulează:
  1. Afișajul.
  2. Tastatura.
  3. Simulare de transmisie NAVTEX. Lângă buton sunt scrise informațiile despre următoarea transmisie, care este simulată pe apăsarea butonului.

Afișajul

În partea de jos a afișajului se află zona meniului softkey. Zona de meniu softkey arată ce face fiecare tastă soft în modul de operare curent.

menu

Linia superioară a fiecărei casete de meniu softkey indică opțiunea selectată curentă. Linia de jos a fiecărei casete de meniu softkey indică funcția curentă a acelei taste soft.

În partea de sus a afișajului se află o bară de stare.

status

Informațiile de stare sunt afișate ca o serie de pictograme. Semnificația icoanelor este următoarea:

icons

Simulatorul de receptor NAVTEX funcționează ca și cum ar fi conectat cu un receptor GPS, deci cu informație de poziție disponibilă.

Tastatura

Tastele centrale sunt un „pad de navigare” (UP, DOWN, LEFT, RIGHT). Tastele soft sunt situate de o parte și de alta grupului de taste de direcție. Funcția curentă este afișată în zona meniului tastelor soft din partea de jos a afișajului.
Tasta soft MODE comută între cele trei moduri de operare (NAVTEX, SETUP și NAVIGATE - ultimul mod nu este acceptat în simulator, deoarece nu are nicio legătură cu NAVTEX).
Tasta soft VIEW comută între vizualizări în fiecare mod de lucru. Dacă o vizualizare are asociate mai multe pagini, acestea sunt selectate cu tasta soft PAGE.
Operați tastele în această ordine pentru a ajunge la funcția dorită:
MOD - & gt; VEZI - & gt; PAGINA - & gt; FUNCŢIE
Tastele soft sunt sensibile la context și funcționează ciclic; mai multe apăsări de buton vă vor readuce la începutul ciclului. Odată cu apăsarea butonului, etichetele tastelor soft se schimbă pentru a afișa funcțiile curente ale tastelor.

Simularea unei transmisii NAVTEX

Simulatorul NAVTEX simulează receptorul NAVTEX situat în Marea Adriatică.

position
Poziția receptorului NAVTEX este la 43050'00''N 13035'00''E (punct negru)

Asta înseamnă că doar trei CRS sunt în raza de acțiune: Trieste, Split și Roma, în timp ce Trieste CRS este cel mai apropiat. Toate acestea transmit numai International NAVTEX pe 518 kHz MF. Simulatorul NAVTEX acceptă toate transmisiile de la cele trei CRS menționate.

Navigarea prin meniu


Simulatorul NAVTEX poate fi în aproape oricare dintre mai multe moduri, vizualizări, pagini sau funcții, așa cum se arată în imaginea următoare.

navigation
Menu navigation

Modul de lucru, vizualizarea, pagina sau funcția în care trebuie să fie comutat NAVTEX simulatorul, va fi în toate capitolele următoare reprezentate de model:
Modul „nume” - - & gt; „nume nume” Vizualizare - & gt; Pagina "nume de pagină" - & gt; "numele funcției" Funcție,
de exemplu: Modul NAVTEX - & gt; Vizualizare sortare - & gt; Comandă crescătoare - & gt; Criterii de tip

Toate funcționalitățile, cu excepția modului NAVTEX - & gt; Tipărire Vizualizare, Mod Navigare, Mod Setare - & gt; Vizualizare NAVTEX - & gt; Monitor Page și Mod de configurare - & gt; Navigare View este acceptată în simulatorul NAVTEX.
Zadnja sprememba: sobota, 25. april 2020, 19:50