Prioritatea acestei alerte este sub cea de Urgență și este emisă de o stație care furnizează Informații privind siguranța maritimă (MSI - Maritime Safety Information), sau un avertisment de navigație important, sau o prognoză sau avertizare meteorologică.

După difuzarea unei alerte de siguranță pe canalul 70 VHF, comunicarea vocală urmează pe canalul 16 VHF sau pe un canal de lucru selectat. Comunicarea vocală începe cu cuvântul de procedură ”Securite”. Alertele de securitate pot fi adresate fie tuturor stațiilor, fie unei stații individuale (dar nu pe controlerul DSC din clasa D).

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS sau
(Numele stației apelate rostit de 3 ori)

THIS IS (Codul numeric de identificare (MMSI) al navei), (Numele navei rostit de 3 ori), (Indicativul de apel al navei)

(Mesajul de securitate)

OUT
Formatul unei alerte de securitate și mesaj

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Exemplu de alertă de securitate și mesaj


Exersați pe simulatorul radio VHF

Procedura de difuzare a unei alerte de siguranță pe canalul 70 VHF cu ajutorul controlerului DSC VHF:
1. Apăsați tasta soft ”Call” (Apelare)
2. Apăsați o dată tasta soft ”Type” (Tip) pentru a derula diferite tipuri de
apeluri din care selectați tipul de apel de siguranță
3. Puteți schimba canalul implicit 16 VHF care va fi utilizat în comunicarea
vocală fie:
• Din canalele 06, 08, 72 și 77 VHF preprogramate - apăsați tasta soft
”Chan” pentru a derula prin ele și apăsați tasta E sau
• Introduceți manual numărul canalului - utilizați tastatura pentru a
introduce numărul canalului și apăsați tasta E
4. Apăsați tasta soft ”Send” (Trimite)
5. Apăsați tasta E


Pregătirea și transmiterea unei alerte de securitate pe canalul 70 VHF

O alertă de securitate este transmisă tuturor navelor pe canalul 70 VHF urmată de comunicare vocală pe canalul de lucru selectat începând cu cuvântul procedural ”Securite”.

Recepționarea unei alerte de securitate

După recepția unei alerte de securitate pe canalul 70 VHF, radioul va trece automat pe canalul de lucru pe care trebuie ascultat mesajul de securitate.

Exersați pe simulatorul radio VHF

După recepționarea unei alerte de securitate pe canalul 70 VHF apăsați tasta soft ”OK” pentru a opri semnalul sonor și a elibera afișajul. Apăsați tasta soft ”Stop” pentru a opri doar semnalul sonor.


Recepționarea unei alerte de securitate
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM