Za napajanje GMDSS komunikacijskih naprav se praviloma uporabljajo galvanski členi, nanizani v baterije (pri večjih ladjah se za nekatere naprave uporabljajo samo kot rezervni vir energije). V primeru, da so baterije prazne, GMDSS komunikacijske naprave ne delujejo, česar si nikakor ne smemo dovoliti, saj lahko na morju vsak trenutek zaidemo v stisko. Zato moramo baterije redno vzdrževati.

Baterije imajo shranjeno energijo v obliki kemijske energije. Pretvorba iz kemijske v električno energijo se kot kemijska reakcija začne v trenutku, ko zaradi priključitve porabnika steče skozenj električni tok, kar sproži v bateriji kemijsko reakcijo. Baterija zagotavlja tok skozi porabnik ves čas, dokler se v njej ne 'izrabijo' oz. ne spremenijo v drugo obliko vse potrebne kemijske sestavine.

Značilnosti baterij

Večina baterij je sestavljena kot niz galvanskih členov. Vsaka baterija in tudi vsak posamezni člen ima dva pola, pozitivnega (+) in negativnega (-) ter svojo nazivno električno napetost. Enota za električno napetost je V (volt).

Kapaciteta baterije nam pove, koliko energije je lahko shranjene v njej, ko je še sveža. Kapaciteto baterije izrazimo s tokom, izraženim v A (amperih), ki ga lahko baterija daje določeno število ur. Enota za kapaciteto je Ah (amper ura). Npr. polna baterija z oznako 50 Ah lahko napaja 50 ampersko napravo eno uro. Baterije izgubljajo svojo kapaciteto že samo v stanju pripravljenosti - že v stanju brez priključitve porabnikov.

Členi so ponavadi med sabo povezani zaporedno in/ali vzporedno, da lahko skupaj dosežejo značilnosti (napetost, tok, kapaciteta), ki so potrebne za napajanje določene naprave.

Zaporedna vezava

Zaporedna vezava členov omogoča doseg potrebne nominalne napetosti skupne baterije. Skupna napetost baterije je vsota napetosti posameznih členov.

Batteries in series

Zaporedna povezava členov

Zgornja slika prikazuje zaporedno vezavo štirih 1,2 V 1000 mA členov. To je niz, kjer je pozitivna sponka enega člena priključena na negativno sponko naslednjega člena. Rezultat je baterija z nazivno napetostjo 4,8 V (1,2 V + 1,2 V + 1,2 V + 1,2 V) in tokom 1000mA.

Vzporedna vezava

Vzporedna vezava členov omogoča doseg potrebnega toka celotne baterije. Tok celote je vsota tokov posameznih členov.

Batteries in parallel

Vzporedna vezava členov

Zgornja slika prikazuje štiri vzporedno povezane 1,2 V 1000 mA člene. To je niz, kjer so skupaj povezane vse pozitivne sponke posameznih členov (isto velja za negativne sponke). Rezultat je baterija z nazivno napetostjo 1,2 V in tok 4000 mA (1000 mA + 1000 + 1000 mA mA + 1000 mA).

Zaporedno / vzporedna vezava

Kombinacija zaporedne in vzporedne vezave členov omogoča doseganje potrebnega toka in napetosti celote.

Batteries in series and in parallel

Serijsko/vzporedna povezava členov

Zgornja slika prikazuje par dveh 1,2 V 1000 mA členov, ki sta zaporedno povezana v dva niza; niza sta nato vzporedno povezana. Rezultat je baterija z nazivno napetostjo 2,4 V (1,2 V + 1,2 V) in tokom 2000 mA (1000 mA + 1000 mA).

Povezovanje baterij v tokokrog

Pri povezovanju členov v tokokrog s porabnikom moramo paziti na predznak sponk. Pozitivno sponko niza členov oz. baterije povežemo s pozitivno sponko opreme, enako velja za negativno sponko baterije.

Napačno povezovanje lahko poškoduje baterijo in opremo.

Senest ændret: lørdag den 25. april 2020, 19:50