Vsak mesec morate EPIRB bojo pregledati tako, kot je navedeno v spodaj opisanem postopku. Preden EPIRB bojo snamete z nosilca, se prepričajte, da je izključena (v načinu OFF ali SAFE).

  1. Vizualno zaradi razpok preglejte EPIRB bojo in nosilec.
  2. Priporočljivo je redno čiščenje EPIRB boje in nosilca.
  3. Preverite, ali so morska stikala čista.
  4. Preverite, če je vrvica za privezovanje shranjena v paketu in čvrsto pritrjena na EPIRB bojo in ni pritrjena na katerikoli drugi del plovila.
  5. Preverite, če je rok trajanja baterije dovolj dolg za pokrivanje naslednjih predvidenih potovanj.
  6. Če imate EPIRB bojo, ki je vezana na hidrostatski ventil (HRU), preverite datum izteka HRU in preverite, če se pokrov zlahka odstrani.
  7. Opravite standardni notranji test. EPIRB boja ima vgrajen način za testiranje. Ta notranji test potrjuje, da je baterija v dobrem stanju, da sprejemnik GPS (če je vgrajen) in oba oddajnika za stisko ter utripajoča luč delujejo. Test opravite v prvih petih minutah ure, da se zmanjšajo motnje na kanalu v sili. Za pravilno zaporedje preskusov je treba pritisniti TEST gumb. Na testu mora EPIRB boja oddajati ustrezno zvočno in svetlobno opozorilo glede na rezultat (zvočna in svetlobna opozorila so odvisna od modela EPIRB boje).
EPIRB boja z vgrajenim GPS sprejemnikom ima lahko vgrajeno tudi preverjanje pravilnega delovanja GPS sprejemnika. To se imenuje GPS operativni test. Ta test porabi veliko rezervnih zmogljivosti baterije EPIRB boje, zato ga uporabimo le določeno število ponovitev. Priporočljivo je, da ta test opravimo šele po menjavi baterij ali ob sumu na nepravilno delovanje GPS sprejemnika. Ta preskus lahko običajno opravimo z gumbom TEST, ki ga držimo dlje časa (odvisno od modela EPIRB boje). Ta test običajno traja 15 minut in rezultat testa je prikazan z zvokom in opozorilno lučko.

Servisiranje

Če je delovanje EPIRB boje na kateremkoli mesečnih pregledov neustrezno, jo vrnemo dobavitelju ali damo na pooblaščeni servis.

Če je deklarirana življenjska doba (glej datum) baterije potekla, EPIRB bojo damo na pooblaščeni servis na zamenjavo baterije. Baterijo lahko menjamo tudi na plovilu, če rok še ni potekel.

Če smo EPIRB bojo uporabili v sili (bila je aktivirana), jo moramo vrniti pooblaščenemu servisu zaradi menjave baterije.

Če je hidrostatskemu ventilu (HRU) potekla življenjska doba, ga lahko menjate sami, vendar ga morate označiti z datumom preteka veljavnosti po dveh letih.

Modifié le: samedi 25 avril 2020, 19:50