• Snemite EPIRB bojo iz stene ali drugega prostora, ko boste zapuščali plovilo in se boste vkrcali v rešilni splav.
  • V primeru, da ste ročno aktivirali EPIRB, iz EPIRB boje odstanite varovalo.
  • Odmotajte vrvico EPIRB boje in jo povežite s splavom.
  • Preklopite EPIRB bojo na ročni način delovanja s stikalom za vklop (način je odvisen od modela EPIRB boje) ali pa jo samo vrzite v vodo, kjer se bo aktiviralo morsko stikalo. EPIRB boja je najbolj učinkovita, ko plava na vodi.

Switching on an EPIRB
Primer aktiviranja EPIRB boje (pritisnite zaščito v smeri navzgor, nato pritisnite gumb za aktiviranje in potisnite stikalo v levo).

EPIRB tethered to the life raft
EPIRB, vezan na rešilni splav.

  • Aktivirana EPIRB boja mora oddajati utipajočo opozorilno luč vsakih nekaj sekund (odvisno od modela EPIRB boje).
  • Poskrbite, da EPIRB boje ne bo oviralo nič, kar bi lahko preprečilo radijskemu signalu, da doseže satelit.
V primeru, da se vaše plovilo potaplja in imate nameščeno EPIRB bojo s samodejno vključitvijo ter nimate dovolj časa za snetje EPIRB boje iz ohišja, se bo EPIRB boja aktivirala samodejno, ko bo ohišje dovolj globoko pod vodo (približno 4-5m) in se bo EPIRB sprostil iz ohišja s pomočjo hidrostatske kljuke (HRU), stikalo pa bo prišlo v stik z vodo. V takem primeru poskušajte EPIRB bojo pobrati in jo z vrvico privežite za rešilni splav.

OPOZORILO

EPIRB bojo lahko uporabljamo le v nujnih primerih - v primerih resne in grozeče nevarnosti.

Preklic lažnega alarma (false alarm)

Če je EPIRB boja aktivirana po nesreči, je NE smemo izklopiti, preden ne prekličemo lažnega aktiviranja prek CRS ali MRCC, na primer z VHF radijem, Inmarsat postajami, MF/HF RT ali teleksom ... . Šele potem, ko tako naroči CRS ali MRCC, lahko EPIRB bojo izklopimo. EPIRB bojo je mogoče izključiti na naslednji način:

  • Dvignite EPIRB iz vode in osušite morsko stikalo.
  • Če EPIRB boja še vedno utripa, potem jo je treba izklopiti ročno z aktivacijo stikala.

Switching off an EPIRB
Primer izklopa EPIRB boje (stikalo pomaknemo desno).
  • Če EPIRB boja še vedno utripa, se oddajanje radijskega signala prepreči tako, da jo odvijemo ali pa jo ovijemo v kovinsko folijo, pokrijemo s kovinsko posodo ali damo v omarico. V nasprotnem primeru EPIRB bojo ponovno pravilno namestimo v njen nosilec ali okvir.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM