EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) je satelitska radijska boja za določanje pozicije v stiski. EPIRB SAR (Search and Rescue - iskanje in reševanje) službam sporoča identiteto (na podlagi enolične idenifikacijske številke) in lokacijo osebe ali plovila, ki je v veliki nevarnosti in potrebuje takojšnjo pomoč.

Simrad EG50 EPIRB

EPIRB boja

Obvezna registracija

Vsaka EPIRB boja je predprogramirana z enoločno identiteto, preden doseže kupca. To naredi proizvajalec ali v nekaterih primerih distributer. Identiteta vsebuje trimestno kodo države, ki je običajno država, ki je odgovorna za registracijo podrobnosti EPIRB boje. V večini primerov je to država, katere zastavo plovilo vije. Država, ki je programirana v vašo EPIRB bojo, jo označi z nalepko, kjer so na voljo vse potrebne oznake razen imena plovila. Za označevanje imena plovila je odgovoren kupec, ki mora prijaviti EPIRB bojo ustreznim organom v tej državi. Vse, kar mora storiti kupec, je, da izpolni podatke o svojem plovilu in poda kontaktne številke na vnaprej natisnjenih obrazcih, vključno z identiteto svoje EPIRB boje. Ko je izpolnil obrazec, ga lahko pošlje po faksu ali pošti in počaka na potrditev.

EPIRB identity label
Vzorec identifikacije EPIRB boje

EPIRB boje se ne sme prenašati iz enega plovila na drugo brez dovoljenja ustanove, ki skrbi za registracijo.

Sestavni deli EPIRB boje

Glavni sestavni deli EPIRB boje so:

  • antena; med oddajanjem mora biti postavljena čimbolj vertikalno,
  • vodno stikalo; ob stiku z vodo stikalo samodejno vklopi EPIRB bojo,
  • stikalo za vklop; omogoča ročni vklop EPIRB boje,
  • testni gumb; omogoča zagon testnega postopka, s katerim lahko preverimo delovanje boje,
  • vrv; z vrvjo EPIRB bojo povežemo z rešilnim splavom,
  • stroboskopska luč; ob vklopu EPIRB boje luč začne utripati in s tem vizualno pomaga SAR službam,
  • LED indikatorji in brenčač; služijo za prikaz stanja, v katerem je EPIRB boja in za prikaz rezultatov testnega postopka,
  • vgrajena baterija, ki omogoča vsaj 48 ur oddajanja,
  • GPS sistem za pozicioniranje, ki je vgrajen v večino modelov (toda ne v vse); omogoča takojšnji začetek SAR operacije.

Za razliko od prenosnih EPIRB boj, ki jih je mogoče vklopiti ročno, se morajo vgrajene boje EPIRB biti zmožne vklopiti samodejno brez kakršnegakoli posredovanja.

EPIRB boje z ročnim aktiviranjem

EPIRB boje z ročnim aktiviranjem so primerne za manjša plovila, kot so plovila za prosti čas ali majhne ribiške ladje. Običajno se jih kupi z nosilcem, ki ga namestimo na steno, tako da ga v nuji zlahka snamemo. Ponavadi imajo tudi odstranljivo zaščito, ki varuje morsko stikalo na EPIRB boji, tako da ga vlaga ne more aktivirati.


EPIRB in carrysafe collarEPIRBs removable collar


EPIRB boja z odstranljivo zaščito, puščica kaže magnet na zaščiti, ki ščiti morsko stikalo.


EPIRB boja s samodejnim aktiviranjem

EPIRB boje s samodejnim aktiviranjem moramo obvezno uporabljati na plovilih SOLAS, na primer ladjah za križarjenje, ladjah za prevoz zabojnikov ali tankerjih. Opremljene so s plastičnim ohišjem, v katerem je morsko stikalo deaktivirano. Plastično ohišje vsebuje vzmet, ki samodejno potisne pokrov ohišja in aktivira EPIRB bojo, če plovilo potone. Naprava, imenovana hidrostatski ventil (HRU-Hydrostatic Release Unit), samodejno odpusti EPIRB iz ohišja, ko doseže globino približno 4-5 m. V tem času EPIRB izplava na površino, obenem pa se vključi morsko stikalo.

EPIRB HRU

Primer nameščenega HRU-ja (spodaj je dobro vidna stisnjena vzmet).

EPRIB automatic release sequence

Zaporedje samodejnega aktiviranja EPIRB boje.


Kaj se zgodi, ko se aktivira EPIRB boja

Ko se v stiski aktivira EPIRB boja, začne boja oddajati radijski signal. Radijski signali z vključeno identifikacijsko številko in pozicijo se preko satelitov prenesejo najbližjemu centru MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre - koordinacijski center za reševanje). MRCC na podlagi prejete identifikacijske številke najprej dekodira kodo države in nato iz registracijske baze te države pridobi informacije o plovilu, ki mu pripada ta EPIRB boja, ter informacije o njegovi radijski opremi in kontaktni osebi. Nato se začne SAR operacija. SAR plovilo/helikopter/letalo, ki sodeluje v akciji iskanja in reševanja, iskanje začne iz pozicije, ki je bila poslana preko satelitov, nato pa poskuša najti EPIRB bojo na temelju njenega radijskega signala s pomočjo ustrezne opreme za iskanje.

V naslednjem poglavju lahko najdete tehnične podrobnosti o tem, kaj se zgodi, ko se aktivira EPIRB boja.

Hramba EPIRB boje

Nosilec za EPIRB bojo z ročnim aktiviranjem je priporočljivo namestiti v bližini izhoda v sili.

EPIRB boja s samodejnim aktiviranjem mora biti nameščena na odprtem, na mestu, kjer ni ovir, na primer na krilu mosta ali na gornji palubi nad mostom. Pomembno je, da je EPIRB boja na položaju, kjer se v primeru sile ne bo zapletla v konstrukcijo ladje, vrvi, antene in tako naprej.

Pri izbiri primernega položaja za montažo je treba upoštevati tudi:
• Enostaven dostop do EPIRB boje v sili.
• Oddaljena naj bo vsaj 1 m od vseh kompasov.
• Oddaljena naj bo vsaj 2 m od katerekoli radarske antene.
• Izogibajte se neposrednemu vplivu valovanja (radar, radio...).
• Izogibajte se položajem, kjer ni dovolj prostora za izmet pokrova in
vzdrževanje.

EPIRB boja je običajno opremljena s samolepilno ploščo z navodili, ki morajo biti pritrjena poleg EPIRB boje, tako da so dobro vidna v nujnih primerih.

EPIRB instruction plate
Primer plošče z navodili

EPIRB boja mora biti označena z IMO EPIRB oznakami, ki se lahko uporabijo za prikaz položaja EPIRB boje.

IMO EPIRB Safety Sign

Oznaka za IMO EPIRB

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila morajo biti opremljena z EPIRB bojo, ki deluje na frekvencah 406 MHz in 121.5 MHz. 406 MHz radijski signali se uporabljajo za detekcijo in lociranje plovila v stiski. 121.5 MHz radijske signale pa uporablja SAR plovilo/helikopter/letalo pri iskanju EPIRB boje s pomočjo ustrezne opreme za iskanje na podlagi radijskega signala.

V skladu z zahtevami SOLAS konvencije morajo biti EPIRB boje opremljene z baterijo, ki omogoča najmanj 48 ur oddajanja.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM