Terminal je običajno povezan z zunanjim GPS. To je zelo pomembno, ker je to položaj, ki ga uporablja terminal za izračun sedanje NAVAREA, v kateri je ladja v tem trenutku. Samo SafetyNET EGC sporočila te NAVAREA bodo natisnjena preko terminala. Lahko izberete tudi dodatno NAVAREA. To naj bi storili 24 ur, preden vplujete v novo NAVAREA. Obstaja tudi možnost prenosa sporočil na omejeno geografsko območje, ki je lahko krožno (npr. 200 Nm od našega položaja) ali pravokotno (omejeno z geograskima širinama in dolžinama), tudi če to področje pokriva več kot eno NAVAREA. V tem primeru vsi sateliti, ki pokrivajo to področje, pošljejo sporočilo, in terminal natisne sporočila, ki so v mejah navedenega območja.

circular
Prenos SafetyNET sporočil na krožno območje

rectangular
Prenos SafetyNET sporočil na površino pravokotnika

Če pride do napake v samodejnem sprejemanju položaja, morate vnesti položaj ročno. To je pomembno v zvezi z EGC sporočili: če zadnji položaj ni posodobljen, bo terminal upošteval nepravilen položaj. Če je pozicija nepravilna, bo terminal prikazal/natisnil vsa EGC SagetyNET sporočila, ki se nanašajo na vaš deklarirani položaj, tudi če gre za druge NAVAREA od vaše sedanje. Dobili boste veliko nepomembnih informacij, po drugi strani pa lahko ne prejmete informacij, ki so za vas pomembne.

Invalid Position
Slika zaslona terminala, ki prikazuje, da je status položaja neveljaven

Položaj mora biti ročno posodobljen vsaj enkrat na vsake štiri ure.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM