Vse sprejemnike lahko programiramo in tako zagotovimo, da so prikazana oziroma natisnjena samo izbrana sporočila. Vsak identifikator CRS od A do Ž se lahko nastavi na tri načine:

  • RECEIVE - sporočila so prikazana/natisnjena (sprejeto),
  • IGNORE - sporočila se ne prikažejo/natisnejo (zavrnjeno),
  • GPS (AUTO) način - RECEIVE ali IGNORE način je samodejno izbran glede na položaj plovila, vendar so zunanji GPS navigacijski podatki nujno potrebni.

NAVTEX postaje običajno prejemajo sporočila iz privzete CRS. Način je prikazan v naslednji animaciji.Ladja trenutno pluje na območju Portpatrick NAVTEX CRS in gre proti Malin Head CRS NAVTEX območju. NAVTEX CRS identifikatorji so nastavljeni na sprejem na 518 kHz ali po potrebi 490 kHz. Sprva so vse postaje nastavljene in označene z velikimi črkami. Kliknite na vsako od njih in jo sprejmite ali zavrnite po potrebi. Na črnem polju so navedene osnovne informacije o prejemanju NAVTEX sporočil v rednem času oddajanja v zvezi z nastavljenimi NAVTEX CRS identifikatorji.


Ker plovilo v zgornji animaciji pluje iz območja Portpatricka CRS v cono CRS Malin Head, je za to plovilo primerno, da sprejme le sporočila z identifikatorji CRS O in Q na 518 kHz in morda tudi sporočila z oznako C CRS na 490 kHz. Sporočila iz vseh drugih CRS lahko zavrne, saj niso pomembna za plovbo tega plovila.

Vaja na simulatorju NAVTEX

Pojdite na NAVTEX Mode -> Filter View -> 518 Stns Page ali NAVTEX Mode -> Filter View -> 490 Stns Page.

NAVTEX sprejemnik omogoča uporabo petih različnih nastavitev filtra, npr. Presets 1 do 5. To naredimo s pritiskom na tipko PRESET. Ko filter nastavimo, lahko kasneje po potrebi nastavitev spremenimo. Filter za aktivne nastavitve uporabimo, ko si ogledamo prejšnja NAVTEX sporočila.

Če želite spremeniti katerokoli nastavitev, pritiskajte tipko desno/levo.

Vrednost filtra za vsak identifikator CRS lahko nastavite na enega od naslednjih načinov:
  • On - sporočila postaje so vedno prikazana,
  • Off - sporočila postaje se nikoli ne prikažejo,
  • Auto - prikažejo se le sporočila postaje, ki je najbližje ali na določeni razdalji, kar je odvisno od Auto Station nastavitev filtra.

Nastavitev „Auto Station Filter“ je lahko:
  • najbližje (nearest) - za prikazovanje sporočil iz najbližje CRS glede na vaš trenutni položaj ali
  • v rangu (In range) - za prikazovanje sporočil iz vseh postaj v območju vašega trenutnega položaja.

Zvezdice * se pojavijo poleg vseh identifikatorjev CRS, katerih sporočila bodo prikazana.
Preklapljanje „Auto Station Filter“ iz „In range“ v „Nearest“ in vzpostavitev CRS identifikatorja Q na „on“ - po tem sporočila prejeta od CRS Roma (R) niso več prikazana