NAVTEX je informacijski sistem za oddajanje MSI obvestil (Maritime Safety Information - pomorska varnostna obvestila - to so navigacijska opozorila, meteorološka opozorila in napovedi ter nujna obvestila) in za njihovo avtomatsko sprejemanje.

NAVTEX obvestila se oddajajo preko (Radio Telex) oddajnikov obalnih postaj na NAVTEX frekvencah:
  • 518 kHz MF (srednja frekvenca) - MSI obvestila se oddajajo v angleščini - znana so kot Mednarodni NAVTEX in/ali
  • 490 kHz MF - MSI obvestila in/ali druga lokalna obvestila se oddajajo v lokalnem jeziku in so namenjena manjšim plovilom - znana so kot Nacionalni NAVTEX in/ali
  • 4209,5 kHz HF (visoka frekvenca) - uporablja se v ekvatorialnem pasu, kjer je sprejem na MF otežen.

NAVTEX se uporablja za oddajanje MSI obvestil plovilom v priobalnih vodah (v oddaljenosti približno 400 NM od oddajnika obalne postaje). Področje, ki ga pokriva NAVTEX, je lahko

  • zmanjšano, da se s tem izogne interferenci med oddajniki, npr. obalna postaja Oostende (Belgija) pokriva področje 50 NM, ali
  • povečano, da se s tem zagotovi oddajanje sporočil v celotnem priobalnem področju, npr. obalna postaja Azori (Portugalska) pokriva področje 640 NM.

Interferenci med oddajniki se ni možno povsem izogniti samo z uravnavanjem oddajne moči. Oddajniki si frekvenco časovno delijo. Vsaka obalna postaja ima za svoje oddajanje desetminutni časovni interval, ki se ponovi vsake štiri ure. V primeru, da mora obalna postaja nujno obvestilo oddati izven svojega določenega časovnega intervala, se mora za to dogovoriti z bližnjo obalno postajo, ki ji je dodeljen trenutni časovni interval. Na ta način obalni postaji poskrbita, da ne pride do interference.
Zadnja sprememba: sobota, 25 april 2020, 19:50