Pomorske varnostne informacije (Maritime Safety Information - MSI) so del Svetovne službe navigacijskih obvestil (World Wide Navigational Warning Service - WWNWS). WWNWS predstavlja svetovno koordinirano mrežo, ki služi posredovanju navigacijskih opozoril, ki jih izdajajo uradni organi, kot so:

  • nacionalni hidrografski uradi za navigacijska opozorila in korekture navigacijskih kart,
  • nacionalni meteorološki uradi za vremenska opozorila in vremenske napovedi,
  • koordinacijski center za reševanje na morju (RCC) za klice v stiski in informacije, povezane z akcijami iskanja in reševanja na morju,
  • medarodna služba za nadzor ledu (International Ice Patrol) za obvestila o nevarnostih ledu na morju.
Prejemanje MSI infromacij je za vsa plovila brezplačno.

V GMDSS področjih plovbe A1 in A2 se MSI informacije posredujejo preko sistema NAVTEX, izven območij A1 in A2 pa preko sistema SafetyNET (s pomočjo Inmarsata) in/ali HF NBDP. SafetyNET sistem v GMDSS področju plovbe A4 ni na voljo.

MSI informacije vključujejo vrsto različnih sporočil, ki se nanašajo na pomorsko varnost. Gre predvsem za opozorila, ki so s pomočjo različnih radijskih sistemov dostopna v vseh področjih plovbe. Sistemi, ki posredujejo MSI informacije, morajo zagotoviti, da so varnostne informacije dostopne vsem plovilom ne glede na njihovo velikost ali zastavo, pod katero plujejo. MSI informacije večinoma vključujejo navigacijska in vremenska opozorila, vremenske napovedi in druga nujna in varnostna opozorila. MSI informacije so lahko posredovane v načinu ozkopasovne telegrafije (Direct-printing Telegraphy; NAVTEX ali EGC) ali glasovno (VHF, MF). Ponekod po svetu jih lahko prejemamo tudi preko svetovnega spleta (na primer v Avstraliji). Veliko opozoril je časovno omejenih, poznamo pa tudi taka, ki veljajo tudi nekaj tednov oziroma do preklica.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM