Operacije na terminalih se bodo izvajale preko tipkovnice, priključene na tem terminalu. S tipkovnico lahko nadzorujete funkcije na zaslonu. Primer zaslona je prikazan spodaj.

Message terminal screen
Primer prikaza zaslona terminala

Okno“ je površina zaslona, omejena z dvojno črto. Na zaslonu je lahko več oken hkrati in se lahko prekrivajo med seboj. Okno na vrhu je zasenčeno. To kaže, da bo naslednji pritisk tipke na tipkovnici preusmeril delovanje v to okno. Naslov prikazuje ime okna. Menu Bar vsebuje menije oken. Besedilno polje (text field) je del zaslona, kamor lahko vnašate besedilo. Statusno polje (status field) je polje, ki prikazuje trenutno oceansko regijo in informacije o statusu. Ko je transceiver prijavljen in ne izvaja funkcij skeniranja, prijavljanja, odjavljanja ali testiranja povezave, se prikazuje trenutna oceanska regija. GPS Mode označuje status GPS. GPS deluje na treh ravneh: vzpostavljanje stanja, 2-D ali 3-D, kot je prikazano v spodnji tabeli.

GPS mode
GPS način

INM-C signal-meter označuje moč satelitskega signala od nič do pet z uporabo obarvanih polj. Lestvica je označena s petimi majhnimi pikami. Za zanesljivo komunikacijo potrebujemo tri pike ali več. Ura kaže sistemski čas. Polje za namig (hint) pokaže podrobnosti o raznih statusnih informacijah ali namige o tem, katere tipke uporabite. Te so lahko presledek (space) in "Enter". Osenčenje opozarja,katero okno je na vrhu. Ko tipkate na tipkovnici, bo vnos potekal v tem oknu.

Posebne funkcije posameznih tipkZa upravljanje programa na Terminalu morate vedeti, katere funkcijske tipke je potrebno pritisniti.

Esc - S pritiskom na Esc se vrnemo en korak nazaj.

Enter - se uporablja za naslednje postopke:
  • Potrdi trenutni ukaz.
  • Naredi novo vrstico v besedilu, ko ste v urejevalniku.
  • Potrdi vrednosti, imena, itd., ki ste jih vnesli.

Puščice – Z njimi se premikamo po menijih oziroma poljih za vnos. Obstajajo štiri puščice: gor, dol, levo in desno.

Alt - tipko Alt navadno uporabljamo skupaj z drugo tipko. Druga tipka je črka, poudarjena v ukaznem meniju. Držite tipko Alt neprekinjeno, medtem ko pritisnite drugo tipko enkrat, na primer z ALT F se odpre "File" okno, ALT O odpre "Options" itd.

Presledek se uporablja za naslednje postopke:
  • Vstavitev praznih znakov v polje z besedilom v urejevalniku.
  • Spremeni vrednost polj, ki jih ni mogoče drugače spreminjati. To velja za področja na zaslonu, kot so: (•) () [X] []. Ko kliknemo presledek, dobimo obratno vrednost. Primer: Če je sedaj'()', boste po pritisku na presledek dobili "(•) in obratno. Ko ima presledek to funkcijo, se v zgornjem levem kotu običajno prikaže "space".
  • Predstavlja dodatne informacije, ko ste v polju za izpolnjevanje. Ko ima presledek to funkcijo, se v zgornjem levem kotu običajno prikaže "space".
  • Označuje predmete v nekaterih seznamih. To se lahko uporablja pri „Directory“ in v „Address book“.
Laatste wijziging: zaterdag, 25 april 2020, 19:50