Za uspešno komunikacijo med dvema MF/HF radijskima postajama morata biti oddajnik in sprejemnik na postajah uglašena na pravih frekvencah. Frekvence za komunikacijo s plovila na plovilo (simplex kanali) niso oštevilčene. Zato jih je treba ročno vnašati z vpisom številke. MF/HF radijske simplex frekvence običajno vnašamo s pomočjo številčne tipkovnice.

Vaja na simulatorju MF/HF radijske postaje

Pritisnite RX za vnos nove sprejemne frekvence (Rx). Vnesite novo frekvenco s pomočjo tipkovnice. Potrdite s pritiskom na Enter.

Pritisnite TX za vnos nove oddajne frekvence (Tx). Vnesite novo frekvenco s pomočjo tipkovnice. Potrdite s pritiskom na Enter. Če želite prekopirati sprejemno frekvenco, to storite s pomožno tipko Rx, medtem ko s pritiskom pomožne tipke Tx prekopirate oddajno frekvenco na sprejemno.
S pritiskom na pomožno tipko se izbriše zadnji vnos.
S pritiskom na pomožno tipko CANCEL se ponastavi zaslon.Prikaz nastavitve Rx in Tx frekvenčna vrednost 2182.0 kHz