Navadni klic ima najnižjo prioriteto. Navadni klici so najbolj pogost način komunikacije. Uporabljamo jih za stik s prijatelji na drugem plovilu, za stik z marino, za testiranje VHF radijske postaje preko obalne postaje, za posredovanje komunikacije med VHF radijsko postajo in kopenskimi telekomunikacijskimi omrežji preko obalne postaje itd.

Oddaji DSC navadnega klica preko VHF CH 70 sledi potrditev prejema DSC navadnega klica preko VHF CH 70, ki vključuje številko delovnega kanala, ki ga je izbrala klicana postaja (postaja na plovilu ali obalna postaja). Temu sledi govorna komunikacija na VHF delovnem kanalu.

(MMSI of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Name of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the called station spoken 1 to 3 times)

THIS IS (MMSI of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (Name of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the calling station spoken 1 to 3 times)

(Message)

OVER
Vzorec navadnega klica


Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER
Primer navadnega klica

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

V nadaljevanju je opisan postopek za oddajanje DSC navadnega klica preko VHF CH 70 s pomočjo DSC kontrole:

 1. Izberite delovni kanal v RT načinu.
 2. Preklopite na DSC način.
 3. Pritisnite mehko tipko "Call".
 4. Določite postajo, ki jo želite poklicati, po enem izmed naslednjih načinov:
  • iz imenika - pritiskajte mehko tipko "Dir" za premikanje po vpisih v imeniku ali
  • ročno vpišite MMSI številko s pomočjo tipkovnice in pritisnite tipko" E".
 5. Če ne kličete obalne postaje (MMSI številka se začne z "00"), lahko kanal za govorno komunikacijo spremenite (privzet je delovni kanal):
  • izberite med predhodno vprogramiranimi VHF CH 06, 08, 72 in 77 - pritiskajte mehko tipko "Chan" za premikanje po seznamu predhodno vprogramiranih kanalov, izbrani kanal potrdite s pritiskom na tipko "E" ali
  • ročno vpišite številko kanala s pomočjo tipkovnice in pritisnite tipko "E".
 6. Pritisnite mehko tipko "Send".
 7. Pritisnite tipko "E".

Oddajanje DSC navadnega klica

DSC navadni klic je oddan preko VHF CH 70 postaji z MMSI številko, ki smo jo vnesli. Počakajte na prejem DSC potrditve navadnega klica s klicane postaje.Čakanje na DSC potrditev navadnega klica in njen prejem

Nadaljujte z govorno komunikacijo na delovnem kanalu, ki je bil določen z DSC potrditvijo navadnega klica.

Prejem DSC navadnega klica

Po prejemu DSC navadnega klica preko VHF CH 70 prejeti klic potrdimo z DSC kontrolo preko istega kanala. Po DSC potrditvi navadnega klica se bo VHF radijska postaja samodejno prestavila na delovni kanal. Nato je potrebno poslušati delovni kanal in na tem kanalu nadaljevati z govorno komunikacijo.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Po prejemu DSC navadnega klica lahko:

 • klic sprejmete in nanj odgovorite tako, da pošljete DSC potrditev navadnega klica: Pritisnite mehko tipko "Ack".
 • klica ne sprejmete: Pritisnite tipko "C" za prekinitev zvonjenja in izbris informacij o klicu z zaslona. S pritiskom na mehko tipko "Stop" lahko prekinete samo zvonjenje.


Prejem DSC navadnega klica in DSC potrditev navadnega klica
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM