Odajanje in sprejemanje DSC klicev je ena glavnih funkcij VHF radijske postaje, ki jo omogoča DSC kontrola. DSC klice uporabljamo za "priklic ljudi", čemur sledi govorna komunikacija.

DSC uporabljamo iz več razlogov:

 • Omogoča avtomatsko poslušanje, ki je zanesljivejše od neprekinjenega zvočnega poslušanja na izbranih kanalih z eno izmed RT funkcij.
 • Sprožitev klica preko DSC kontrole poteka zelo hitro (približno 0.5 sekunde na temu namenjeni pomorski frekvenci) in ne vzame toliko časa kot govorni klic. To je še posebej pomembno na območjih, kjer so VHF kanali pogosto zasedeni.
 • Klic v stiski lahko zelo hitro sprožimo s pritiskom na eno samo tipko "Distress".
 • Na voljo so različne kategorije klicev, ki si po pomembnosti sledijo v naslednjem vrstnem redu: klic v stiski, nujni klic, varnostni klic in rutinski klic.

Vrste DSC klicev so (Koga kličemo?):

 • ALL SHIPS – klic vsem postajam v dosegu VHF radijske postaje, ki oddaja klic.
 • INDIVIDUAL – klic samo eni določeni postaji v dosegu VHF radijske postaje, ki oddaja klic.
 • GROUP – klic skupini postaj, ki imajo isto skupinsko MMSI številko in so v dosegu VHF radijske postaje, ki oddaja klic.
 • GEO – klic vsem postajam, ki so na določenem geografskem področju, vendar v dosegu VHF radijske postaje, ki oddaja klic.

Kategorije DSC klicev so namenjene njihovi razvrstitvi po pomembnosti v sledečem padajočem vrstnem redu (Zakaj kličemo?):

 • DISTRESS – pove nam, da so ogrožena človeška življenja oziroma da je plovilo v veliki nevarnosti, zato je potrebna takojšnja pomoč (to je najpomembnejši klic, ki se običajno pošlje vsem postajam).
 • URGENCY – pove nam, da ljudem ali plovilu grozi nevarnost, vendar ni potrebna takojšnja pomoč (lahko ga pošljemo vsem postajam, vsem postajam v določenem geografskemu področju ali samo določeni postaji).
 • SAFETY – pove nam, da gre za MSI (Maritime Safety Information) obvestilo, uporabljamo ga za sporočanje vremenskih napovedi, navigacijskih opozoril ... (lahko ga pošljemo vsem postajam, vsem postajam v določenem geografskemu področju ali samo določeni postaji).
 • ROUTINE – pove nam, da gre za klic z najnižjo stopnjo pomembnosti, uporabljamo ga za splošne klice, npr. za vzpostavitev RT (govorne) povezave z naročnikom kopenske stacionarne telefonije preko obalne postaje (običajno ga pošljemo vsem ladjam ali samo določeni postaji).

DSC klice uporabljamo za avtomatski priklic postaj, s katerimi želimo komunicirati, da lahko nato vzpostavimo govorno komunikacijo.

DSC klice generira VHF DSC radijska postaja, ki združuje funkcije navadnega telefona in običajne pomorske VHF RT radijske postaje. DSC kontrola oziroma modem omogoča pošiljanje digitalnega zaporedja znakov preko VHF CH 70, ki povzroči zvonjenje klicane VHF DSC radijske postaje.

Ko klicana VHF DSC radijska postaja sprejme klic in ga potrdi (acknowledge), se vzpostavi govorna komunikacija.

V primeru, da klic iz kateregakoli razloga ni potrjen, bo ostal neodgovorjen, toda podrobnosti o klicu se bodo vseeno samodejno shranile v spisek prejetih klicev.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Za uporabo DSC kontrole mora biti VHF radijska postaja v DSC načinu. Pritiskajte na zgornjo mehko tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi oznaka "Rad".


Display
VHF radijska postaja v DSC načinu

Obstaja več razredov DSC kontrol glede na to, kdo jo uporablja in v kakšne namene. VHF radijska postaja, katere delovanje simuliramo v simulatorju, pripada najbolj razširjenemu D razredu DSC kontrol. Ta razred DSC kontrol ne podpira določenih funkcij, ki jih ima najmočnejši A razred (razlike so opisane v naslednjih poglavjih).

Funkcije DSC kontrole so opisane v naslednjih poglavjih.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM