Funkcija "spominsko iskanje" (Memory Scan) deluje podobno kot funkcija iskanja (Scan), le da pri funkciji spominskega iskanja VHF radijska postaja ciklično posluša samo kanale, ki so bili že predhodno izbrani.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Pred vklopom funkcije spominskega iskanja moramo v cikel dodati vsaj dva kanala. Kanale lahko dodajamo in izločamo iz cikla takrat, ko je funkcija spominskega iskanja izključena. Kanal izločimo ali dodamo v cikel tako, da izberemo želeni kanal in držimo mehko tipko "M/S" pritisnjeno toliko časa, dokler ne zaslišimo dvojnega piska. Funkcijo spominskega iskanja vklopimo s pritiskom na mehko tipko "M/S".

VHF radijska postaja obstane na kanalih, kjer zazna signal. Ko se iskanje ustavi na določenem kanalu, lahko:

  • cikel nadaljujemo s pritiskom na mehko tipko "Adv",
  • trenutni kanal izločimo iz cikla s pritiskom na tipko "Del" in nadaljujemo cikel (tako nam ni potrebno ob naslednjem ciklu ponovno pritisniti na mehko tipko "Adv").

Za izklop funkcije spominskega iskanja pritisnite tipko "C" ali "16".


Dodajanje VHF CH 16, VHF CH 06 in VHF CH 15 v cikel in vklop funkcije spominskega iskanja
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM