Med plovbo morajo vsa plovila neprestano poslušati VHF CH 16. Funkcija iskanja omogoča ciklično poslušanje VHF CH 16 in še neomejenega števila dodatnih kanalov v hitrem zaporedju. VHF radijska postaja obstane na kanalu, kjer zazna signal. Ta kanal lahko izločimo iz cikla iskanja ali pa nadaljujemo cikel.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Za vklop funkcije iskanja pritisnite mehko tipko "Scan". Funkcija iskanja ciklično posluša vse kanale v ciklu, iskanje pa se ustavlja na kanalih, kjer se zazna signal. Ko se iskanje ustavi na določenem kanalu, lahko:

  • cikel nadaljujemo s pritiskom na mehko tipko "Adv",
  • trenutni kanal izločimo iz cikla s pritiskom na mehko tipko "Inh" in nadaljujemo cikel (tako nam ni potrebno ob naslednjem ciklu ponovno pritisniti na mehko tipko "Adv").

Za izklop funkcije iskanja pritisnite tipko "C" ali "16".

Kanale lahko izločimo ali dodamo v iskalni cikel tudi v primeru, ko funkcija iskanja ni vklopljena. Izberite kanal, ki ga želite izločiti, in tipko "Scan" držite pritisnjeno toliko časa, dokler ne zaslišite dvojnega piska. Za ponovno dodajanje izločenega kanala v iskalni cikel izberite kanal, ki ga želite dodati, in tipko "Scan" držite toliko časa, dokler ne zaslišite dvojnega piska.


Vklop funkcije iskanja, nadaljevanje iskalnega cikla po zaznanem signalu na VHF CH 16 in kasnejša izločitev tega kanala iz iskalnega cikla
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM