RT klic za stisko, nujo in varnost - VHF CH 16 je namenjen izključno govornemu oddajanju/sprejemanju klica za stisko, nujo in varnost. Po prejemu poziva DSC se na tem kanalu lahko posredujejo samo informacije , pomembne za vse postaje. Vse SOLAS ladje so ga dolžne nenehno spremljati, za ostala plovila pa je spremljanje zelo priporočljivo. Nikoli ga ne smemo uporabiti za klepet itd. OPOMBA: Po letu 1999 kanal 16 ni več klicni kanal. Ladja mora uporabiti DSC za klic druge ladje, CG in CRS.

DSC klic v sili, nujni, varnostni in rutinski klic - VHF CH 70 je ekskluzivno na voljo za DSC klice. Tega VHF kanala ni dovoljeno uporabljati za govorno komunikacijo, kar onemogoča že sama komunikacijska naprava.

Javna korespondenca - CRS (Coast Radio Stations) – delujejo kot vmesnik med plovili na morju in kopenskim telekomunikacijskim omrežjem, za testiranje VHF radijskih postaj, za oddajanje vremenskih napovedi ter navigacijskih opozoril, koordinacijo reševalnih akcij (usklajevanje pomorske in medicinske pomoči)... OPOMBA: Ko ladja kliče CRS z DSC, je priporočljivo, da obenem pošlje svoj položaj. Za RT komunikacijo mora ladja uporabiti kanal, ki ga določi CRS (običajno duplex).

Obalna straža - CG (Coast Guards) - lahko nudijo enake možnosti kot obalne postaje, le da obalne straže ne morejo posredovati komunikacije med plovili in kopenskimi telekomunikacijskimi omrežji. Postaje obalne straže se običajno pojavljajo na področjih, kjer ni obalnih postaj. Ko ladja kliče CG z DSC, je priporočljivo, da obenem pošlje svoj položaj. Za RT komunikacijo mora ladja uporabiti kanal, ki ga določi CG.

Pristaniške službeVHF kanali se uporabljajo za komunikacijo s pristaniškimi službami, pilotskim čolnom, vlačilci ter službami za nadzor prometa, ki jih z mednarodno kratico imenujemo VTMS (Vessel Traffic Management Services - Služba nadzora in vodenja plovbe). Ko ladja kliče določeno službo z DSC, je priporočljivo, da obenem pošlje svoj položaj. Za RT komunikacijo mora ladja uporabiti kanal, ki ga določi služba.

Ladja-ladja (intership) VHF kanali se uporabljajo za komunikacijo med plovili na morju. Ko ladja kliče drugo ladjo z DSC, mora ladja, ki kliče, ponuditi delovni kanal (simplex) za RT komunikacijo. Če se klic nanaša na varnost plovbe, moramo uporabiti VHF CH 13.

Medsebojne komunikacije na ladji (intraship) - za radijske zveze na krovu plovila z uporabo prenosne VHF postaje. Uporablja se samo simplex kanale, vendar ne VHF CH 16. Priporočljiva je uporaba CH 15 ali CH 17 oziroma US kanalov.

Marine - zagotoviti informacije o dostopnosti privezov, priporočila za plovbo v marino itd. Marine v Združenem kraljestvu uporabljajo kanal VHF CH 80. Tam so na voljo tudi posebni VHF kanali za določeno geografsko področje, na primer CH M (157,850 MHz) in CH M2 (161,425 MHz). Te pojmujemo kot "zasebne" kanali, ki so dodeljeni s strani vlade Združenega kraljestva posebej za uporabo v marinah, jahtnih klubih in na plovilih za razvedrilo. V Jadranu se za to vrsto komuniciranja uporablja kanal 17 .

MSI (informacije za varnost na morju) - to so vremenske napovedi, navigacijska opozorila in informacije o akcijah SAR. Običajno se oddajajo govorno vsem ladjam (all ships) s strani CRS ali CG na delovnih VHF kanalih ob javno objavljenih terminih ali po predhodnem DSC klicu na VHF CH 70. Na vzhodni jadranski obali poteka tudi neprekinjeno govorno oddajanje vremenske napovedi za področje hrvaških obalnih vod v hrvaškem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku. Vremenska napoved se oddaja vsakih 10 minut skozi celotno leto preko temu posebej namenjenih VHF kanalov. Posneto vremensko napoved osvežijo ob 0700, 1300 in 1900 po lokalnem času. Vremenska napoved vsebuje kratko trenutno poročilo o vremenskih razmerah, kratko napoved vremena za naslednjih 24 ur in poročilo o zračnem pritisku.


SAR (iskanje in reševanje) - VHF kanali se uporabljajo pri operacijah iskanja in reševanja ter v primeru onesnaženj. V Veliki Britaniji se za te namene uporablja VHF CH 67. Če je potrebno, lahko CG uporabi drug kanal. VHF CH 06 je namenjen za uporabo za komunikacijo z helikopterjem/letalom v primeru SAR operacije. OPOMBA: V primeru SAR operacije lahko te kanale uporabljate izključno za namen SAR operacije.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM