Inmarsat številka mobilne postaje (IMN) je naročniška številka, ki se uporablja za klic terminala na plovilu. Opravlja natanko enako funkcijo kot telefonska številka. Za pridobitev IMN in aktiviratnje Inmarsat postaje je potrebno stopiti v stik s PSA (Point of Service Activation).

PSA je podjetje, ki ima pogodbo z Inmarsatom za aktiviranje in vzdrževanje evidenc in računov Inmarsatovh terminalov na plovilih. PSA tako opravlja aktivacijo storitve, dobavo terminalske opreme ter potrebno podporo strankam. Ni nujno, da PSA deluje v državi, kjer je plovilo registrirano, vendar pa mora upoštevati ustrezno nacionalno zakonodajo. PSA je tudi odgovoren za izvajanje vseh nacionalnih zahtev za izdajo dovoljenj.

Identifikacijska številka SES za vsak satelitski sistem ima svoje karakteristike. Pri sistemih B, C in M se začenja s številko sistema (B-3, C-4, M-6), nato sledi MID ter pet številk (običajno v kombinaciji z MMSI). Identifikacija sistema Fleet pa se začne z 76 ali 60, čemur sledi sedem številk (identifikacije države tu ni).

Nekaj primerov:

  • Inmarsat-B ladje: COSTA Classica 324798181; MAERSK ABERDEEN 347700140
  • Inmarsat-C ladje: SEA EMPRESS 431252310; MAERSK ABERDEEN 447701033
  • Inmarsat-Fleet 77 ladje: SEA EMPRESS 600935012, 764848792, Lucija 600958665, 764881430

Vse številke Inmarsatovih terminalov na plovilih so na voljo na spletni strani ITU (www.itu.int/ITU-R/go/Mars/en) v podatkovni bazi MARS. V tej bazi so podrobnosti za vsako plovilo z registrirano radijsko postajo. Baza podatkov vključuje podatke o pozivnem znaku plovila, MMSI, Inmarsatove številke in še veliko več.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM