Κωδικός Πρόσβασης Απλού Δικτύου (SNAC) για Τηλεφωνία

Και για τις 870 Ωκεάνιες Περιοχές του Inmarsat

Κωδικός πρόσβασης δικτύου ωκεάνιας περιοχής για τέλεξ:

Ωκεάνια Περιοχή Ατλαντικού - Ανατολικά (AOR-E) 581
Ωκεάνια Περιοχή Ειρηνικού (POR) 582
Ωκεάνια Περιοχή Ινδικού (IOR) 583
Ωκεάνια Περιοχή Ατλαντικού - Δυτικά (AOR-W) 584

Διψήφιοι κωδικοί πρόσβασης υπηρεσιών

00 Αυτόματο
Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό για να κάνετε αυτόματες κλήσεις τέλεξ με τους διεθνείς κωδικούς χωρών για τέλεξ.

11 Διεθνές κέντρο
Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό για να πάρετε πληροφορίες για το διεθνές κέντροο της χ'ωρας όπου βρίσκεται ο πάροχος της υπηρεσίας.

12 Διεθνείς πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό για να πάρετε πληροφορίες για ένα συνδρομητή σε μια χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία βρίσκεται ο πάροχος της υπηρεσίας.

13 Εθνικό κέντρο
Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό για να λάβετε βοήθεια για να συνδεθείτε με ένα συνδρομητή σε μα χώρα στην οποία βρίσκεται ο συνδρομητής. Σε όποια χώρα δεν έχει διεθνές κέντρο να χρησιμοποιείτε αυτό τον κωδικό αντί για το 11.

14 Εθνικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό για να πάρετε πληροφορίες για τους συνδρομητές της χώρας στην οποία βρίσκεται ο πάροχος της υπηρεσίας.

15 Υπηρεσία ραδιοτηλεγραφίας
Αυτός ο κωδικός θα συνδέσει τον καλούντα με τη θέση της υπηρεσίας ραδιοτηλεγραφίας για την αποστολή ραδιοτηλεγραφημάτων που προέρχονται από τέλεξ.

17 Κράτηση τηλεφωνικήςε κλήσης
Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω μερικών LESO για την κράτηση τηέφωνικών κλήσεων.

21 Αποθήκευση και προώθηση (διεθνής)
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για να αποκτηθεί η πρόσβαση σε μια μονάδα αποθήκευσης και προώθησης (SFU) για μια διεθνή κλήση.

22 Αποθήκευση και προώθηση (εθνική)
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για να αποκτηθεί πρόσβασησε μια μονάδα αποθήκευσης και προώθησης (SFU) για μια εθνική κλήση.

24 Υπηρεσία γραμμάτων τέλεξ
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για την άμεση αποστολή ενός μηνύματος που προέρχεται από MES σε ένα επιλεγμένο τηλεγραφικό γραφείο για παράδοση μέσω ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα (μόνο Inmarsat-C).

31 Ναυτικές πληροφορίες
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για ειδικές πληροφορίες όπως η θέση ενός πλοίου, η άδεια, κλπ.

32 Ιατρικές συμβουλές
Χρησιμοποιείστε αυτό τον κωδικό για να πάρετε ιατρικές συμβουλές. Κάποιοι LESO έχουν άμεσες συνδέσεις με τοπικά νοσοκομεία για τη χρήση αυτού του κωδικού.

33 Τεχνική βοήθεια
Χρησιμοποιείστε αυτό τον κωδικό αν έχετε τεχνικά προβλήματα με το τερματικό του Inmarsat. Το τεχνικό προσωπικό στον LESO θα μπορεί να σας βοηθλησει.

36 Κλήση με πιστωτική κάρτα
Χρησιμοποιείστε αυτό τον κωδικό για να χρεώσετε μια κλήση τέλεξ σε μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

37 Χρόνος και διάρκεια
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται στην αρχή μιας κλήσης αντί για τον κωδικό 00 για μια αυτόματη κλήση. Αυτή η υπηρεσία θα επιτρέψει στο χειρισή MES του Inmarsat-A να ενημερωθεί για την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης που ετοιμάζεται. Αυτό συνήθως είναι ένα σύντομο μήνυμα κειμένου στο τέλος της σύνδεσης που δίνει την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης. Κανονικά ο χειριστής MES ολοκληρώνει την κλήση τέλεξ χρησιμοποιώντας πέντε τελείες (.....). Η ώρα και η διάρκεια της κλήσης θα επιστραφούν αυτόματα.

38 Ιατρική βοήθεια
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται αν η κατάσταση ενός αρρώστου ή τραυματία που επιβαίνει στο σκάφος χρήζει επείγουσας διακομιδής στην ξηρά ή των υπηρεσιών ενός γιατρού στο σκάφος. Αυτός ο κωδικός διασφαλίζει ότι η κλήση μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή της στεριάς για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

39 Ναυτική βοήθεια
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για την απόκτηση ναυτικής βοήθειας αν το σκάφος χρειάζεται βοήθεια ή ρυμούλκηση ή αν έχει εντοπίσει πετρελαιοκηλίδα, κλπ.

41 Μετεωρολογικές αναφορές
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται από σκάφη που παρατηρούν τον καιρό για να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου διατίθεται η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν για τα σκάφη. Τα έξοδα πληρώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

42 Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις πλεύσεις
Αυτός ο κωδικός προσφέρει σύνδεση σε ένα γραφείο πλεύσης για να μεταδόσει πληροφορίες για τυχόν κινδύνους που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλου, όπως ναυάγια, εγκαταλελειμένα ναυάγια, επιπλέοντα εμπόδια, ελαττωματικοί ραδιοφάροι ή ελαφρά σκάφη, παγόβουνα και επιπλέουσες νάρκες.

43 Αναφορές θέσης πλοίων
Αυτός ο κωδικός προσφέρει σύνδεση σε ένα αρμόδιο εθνικό και διεθνές κέντρο το οποίο συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση των πλοίο για λόγους έρευνας και διάσωσης ή άλλους π.χ. τα AMVER ή AUSREP, κλπ.

51 Μετεωρολογικές προβλέψεις
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μετεωρολογικών προβλέψεων.

52 Προειδοποιήσεις πλεύσης
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για την ανάκτηση προειδοποιήσεων πλεύσης.


6(x) Εξειδικευμένη χρήση από τις αρχές
Για χρήση από τις αρχές για εξειδικευμένη χρήση. Συνήθως χρησιμοποιείται για μισθωμένες γραμμές, κλπ. Το ψηφίο ‘x’ που ακολουθεί το 6 προσδιορίζεται σε εθνική βάση και συνήθως δίνεται στην ίδια υπηρεσία ή μισθωμένη γραμμή για περισσότερους από έναν LESO.

70 Βάσεις δεδομένων
Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται συνήθως από έναν LESO για να επιτρέψει την αυτόματη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του.

91 Αυτόματη δοκιμή γραμμής
Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει έλεγχος στο δέκτη τέλεξ. Ο LESO συνήθως εκπέμπει τα παρακάτω: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG1234567890

92 Δοκιμές άδειας
Αυτός ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ένα σκάφος είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις δοκιμές αδείας του για το Inmarsat-A. Ο κωδικός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνοα γι' αυτό το σκοπό και μόνο μέσω του LESO μέσω του οποίου έχει δοθεί η άδεια.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM