Το σύστημα SafetyNET χρησιμοποιείται για την αποστολή MSI. Με το SafetyNET υπάρχει η δυνατότητα εντός του συστήματος η EGC να φτάσει σε όλα τα πλοία μιας συγκεκριμένης περιοχής με μία εκπομπή από τη στεριά. Η εκπομπή μηνυμάτων EGC MSI χρησιμοποιείται για να καλύψει περιοχές ανάμεσα στις 700 βόρεια και 700 νότια, εκτός κάλυψης ενός σταθμού NAVTEX.

safetynet
Η λειτουργική δομή του συστήματος SafetyNET

Τα μηνύματα SafetyNET (μηνύματα EGC MSI) θα λαμβάνονται από όλα τα σκάφη που έχουν αυτή τη συσκευή και είναι συνδεδεμένα στο σωστό δορυφόρο ο οποίος εκπέμπει MSI γι' αυτές τις διεθνείς NAVAREA/METAREA. Τα τερματικά λήψης θα δείξουν το μήνυμα μόνοααν είναι σχετικό. Το αν είναι σχετικό εξαρτάται από την τρέχουσα θέση και τον προγραμματισμό του τερματικού. Για παράδειγμα αν βρίσκεστε σε ένα σημείο εντός της NAVAREA I, συνδεδεμένοι στο δορυφόρο AOR-E και το τερματικό δεχτεί ένα μήνυμα για τη NAVAREA III το τερματικό σας δε θα προβάλει αυτό το μήνυμα.

footprints
Χάρτης κάλυψης δορυφόρων Inmarsat και NAVAREA

Última atualização: sábado, 25 Abr 2020, 19:50