Η υπηρεσία Ενισχυμένης Ομαδικής Κλήσης (EGC) είναι κομμάτι του συστήματος GMDSS για τη μετάδοση πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας (MSI) σε περιοχές που δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία NAVTEX. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να είναι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις, μετεωρολογικές προβλέψεις και μηνύματα έρευνας και διάσωσης. Η υπηρεσία EGC χρησιμοποιεί το σύστημα του Inmarsat C για την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων. Η υπηρεσία Ενισχυμένης Ομαδικής Κλήσης (EGC) χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα πλοίων ή σε πλοία που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή μέσω των δορυφόρων του Inmarsat.
Για τη λήψη μηνυμάτων EGC θα χρησιμοποιηθεί ένα τερματικό Inmarsat C. Στο τερματικό πρέπει να είναι συνδεδεμένος ένας εκτυπωτής για την εκτύπωση των ληφθέντων μηνυμάτων. Τα μηνύματα θα αποθηκευτο'υν επίσης σε ένα αρχείο ημερολογίου και θα μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη του τερματικού. Για τη χρήση του τερματικού Inmarsat C δείτε το κεφάλαιο για τον Inmarsat.

Τα μηνμύματα EGC μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες:
Τα SafetyNET και FleetNET θα εξηγηθούν στα επόμενα κεφάλαια.

egc
Βασική ιδέα των υπηρεσιών EGC SafetyNET και FleetNET.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM