• Σε περίπτωση που τα ληφθέντα μηνύματα εκτυπώνονται από το δέκτη στο πλοίο πρέπει να μεταφέρονται αρκετά ρολά χαρτιού και ο δέκτης πρέπει να έχει πάντα αρκετό χαρτί.
  • Ο δέκτης πρέπει να ανάβει τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τον απόπλου. Αυτό διασφαλίζει ότι θα ληφθεί τουλάχιστον ένα μήνυμα προγραμματισμένης εκπομπής. Ο δέκτης μπορεί επίσης να είναι μόνιμα αναμμένος αν το σκάφος ταξιδεύει συχνά. Ετσι αποφεύγεται η πιθανότητα απώλειας σημαντικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σκάφος κατά το ταξίδι του.
  • Το εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να είναι διαθέσιμο κοντά στη συσκευή δίνοντας ιδιαίτερη σημανσί στο γεγονός ότι ο δέκτης μπορεί να είναι προγραμματισμένος διαφορετικά απ' ό,τι συσκευές άλλων κατασκευαστών ή από άλλα μοντέλα.
  • Δίπλα στον δέκτη πρέπει να υπάρχει ένα πλαστικοποιημένο αντίγραφο των NAVAREA στις οποίες θα πλεύσει το σκάφος που να δείχνει τουλάχιστον τους NAVTEX CRS, τις εμβέλειές του, τα προγράμματα προγραμματισμένων εκπομπών τους και τα αναγνωριστικά CRS. Όλα αυτά υπάρχουν στο ALRS τόμος 5 ή στον Κατάλογο Παράκτιων Σταθμών και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών (Λίστα IV) της ITU.
  • Ο δέκτης πρέπει να προγραμματίζεται να λαμβάνει μόνο τα μηνύματα που έχουν το αναγνωριστικό CRS του NAVTEX CRS που καλύπτουν την περιοχή στην οποία πλέει το σκάφος και αυτού που καλύπτει την περιοχή στην οποία πρόκειται να μπει. Έτσι ο δέκτης θα αποφύγει την εκτύπωση πληροφοριών που δεν έχουν σχέση με το ταξίδι καθώς και την άσκοπη σπατάλη χαρτιού.
  • Ο δέκτης πρέπει να προγραμματίζεται να λαμβάνει μόνο τα είδη μηνυμάτων που θέλει να λαμβάνει το πλήρωμα. Συνίσταται να λαμβάνονται όλες οι κατηγορίες μηνυμάτων εκτός από αυτές που αφορούν βοηθήματα ναυτιλίας, για παράδειγμα το Loran, τα οποία μπορούν να παραλήψουν όσα σκάφη δεν τα διαθέτουν. Οι τύποι μηνυμάτων Α, Β, D και L πρέπει να περιλαμβάνονται γιατί είναι υποχρεωτικοί.
  • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για μην συγχέετε τον προγραμματισμό των αναγνωριστικών CRS με αυτά τα είδη μηνυμάτων γιατί και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται γράμματα από το Α έως το Ζ. Είναι έυκολο να νομίσει ένας χειριστής ότι προγραμματίζει αναγνωριστικά CRS ενώ στην πραγματικότητα προγραμματίζει τύπους μηνυμάτων.
  • Στους μονόσυχνους δέκτες πρέπει να επιλέγεται πάντα η συχνότητα 518 kHz. Ο δέκτης πρέπει να συντονίζεται στα 490 kHz για λίγα λεπτά για να δέχετε μηνύματα προγραμματισμένων εκπομπών.
  • Αν το μήνυμα NAVTEX ληφθεί ημιτελές ή γεμάτο λάθη, πρέπει να ενημερωθεί ο σχετικός NAVTEX CRS δίνοντας την ώρα λήψης (UTC) και τη θέση του σκάφους.
  • Οποιοδήποτε συμβάν σημαντικό για την ασφάλεια παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να μεταβιβαστεί αμέσως στον κοντινότερο ή βολικότερο CRS για να ενημερωθούν κι άλλα σκάφη μέσω του συστήματος NAVTEX (αν ο CRS κρίνει αναγκαίο να λάβουν αυτή την πληροφορία όλα τα σκάφη που πλέουν στην περιοχή του).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM