Τα μηνύματα που εμφανίζονται στο δέκτη NAVTEX μπορούν:
  • να διαβαστούν βάσει κάποιων κριτηρίων, π.χ. επόμενο και επόμενο νέο
  • να ταξινομηθούν βάσει κάποιων κριτηρίων, π.χ. βάσει αναγνωριστικού CRS, τύπου μηνύματος και ημερομηνίας
  • να σημανθούν ως αναγνωσμένα. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να ξέρετε ποια μηνύματα λάβατε από την τελευταία φορά που κοιτάξατε την οθόνη.
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες βοηθούν το χρήστη του δέκτη NAVTEX να ελέγχει ακόμη και έναν εξαντλητικό αριθμό ληφθέντων μηνυμάτων.

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Μετάβαση και σήμανση
Πηγαίνετε σε: NAVTEX Mode -> Message View. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να περάσετε τα παλιά ληφθέντα μηνύματα που εμφανίζονται ήδη στην οθόνη. Τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ κινούνται στις γραμμές ενώ τα ΔΕΞΙ και ΑΡΙΣΤΕΡΟ περνούν από μήνυμα σε μήνυμα. Πατήστε το πλήκτρο Mark Read αν έχετε διαβάσει το νέο μήνυμα και θέλετε να φύγει το NEW από την επικεφαλίδα. Πατήστε το πλήκτρο Next New για να περάσετε στο επόμενο ΝΕΟ μήνυμα.

Ταξινόμηση
Πηγαίνετε σε NAVTEX Mode -> Sort View. Από αυτή την καρτέλα μπορούν να εφαρμοστούν διάφορα κριτήρια ταξινόμησης για να αλλάξει η σειρά των μηνυμάτων στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο Critera για να αλλάξετε μεταξύ station, type και date. Πατήστε το πλήκτρο Order για να αλλάξετε από αύξουσα σε φθίνουσα σειρά.


Μετάβαση στο επόμενο νέο μήνυμα, σήμανσή του ως αναγνωσμένο, περαιτέρω μετάβαση στα μηνύματα και ταξινόμησή τους βάσει διαφορετικών κριτηρίων.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM