Το πλήκτρο ON/OFF συνδέει το δέκτη με το τροφοδοτικό του έτσι ώστε μεχρι να ανάψει ο δέκτης είναι άχρηστος. Οι περισσότερες συσκευές δεν έχουν ενσωματωμένο διακόπτη ON/OFF. Συνήθως είναι αναμμένος ο διακόπτης κύριας τροφοδοσία..

Εξάσκηση στον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX

Ο προσομοιωτής του NAVTEX δεν έχει ενσωματωμένο διακόπτη ON/OFF.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM