Αυτό το τμήμα παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των βασικών λειτουργιών του NAVTEX.

Μπείτε σε NAVTEX Mode με το δεξιότερο ειδικό πλήκτρο.
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Απρίλιος 2020, 7:50 μμ